ארדואן
ארדואן רויטרס

שת"פשווה התנצלות / ד"רמרדכי קידר, מזרחן,אוניברסיטת בר אילן

ראשית,לטורקיה לא מגיעה שום התנצלות. להפך, הם אלו שצריכים להתנצל בפנינו ובפני קורבנותהטרור החמאסי על הפרובוקציה של המרמרה ועל תמיכתם בטרוריסטים שהשתלטו על עזהוהפכוה לעוד ג'יהאדיסטאן. לישראל יש מלוא הזכות לחסום את הברחות הנשק לעזה, ולכןהסגר הימי עליה הוכר כחוקי גם על פי ועדת פלמר של האו"ם.

ההתנצלותמציגה אותנו כחלשים, באזור שבו החלש מזמין עוד לחצים וסחיטות ורק החזק שורד. כמוכן ההתנצלות לא תרגיע את האגו-טריפ של ארדואן, אנטישמי מוצהר וגס רוח, המתכווןלנצל את ההצלחה לקידום אישי למשרת הנשיאות, אחרי שיבקר בעזה כמשחרר ומנצח, וכאחדשהצליח לסחוט עשרות מיליוני דולרים מהיהודים מלקקי נעליו.

שנית,ארדואן מקדם ומסייע לארגונים אסלאמיסטים דמויי אל-קאעידה הנלחמים בסוריה ועתידים לשיםיד – אם עדיין לא עשו זאת – על נשק כימי. הוא מסייע לאיראן לחמוק מהסנקציותהבינלאומיות, מאיים על קפריסין בשל הסכם הגז שלה עם ישראל, ומנציח את הכיבוש שלצפון קפריסין שהחל ב-1974. אז מגיעה לו התנצלות מאיתנו? ומה עם ההתחייבות שלנתניהו לא להתנצל בפני טורקיה?

אלא שכלהשיקולים הללו, חשובים ככל שיהיו, אינם עומדים מול האפשרות להציל חיי ישראלים עלידי שיתוף פעולה עם טורקיה, למשל בעניין הסורי או האיראני, ואם ניתן להציל ישראליםבאמצעות שיתוף פעולה ביטחוני עם טורקיה, אז לעזאזל עם הכבוד הלאומי, התמיכה בחמאס,האגו-טריפ, הג'יהאדיסטים והאסלאמיסטים. האינטרס הישראלי העליון הוא לקיים אתהשת"פ הביטחוני עם טורקיה. ואם ההתנצלות היא הדרך היחידה שתביא לחידושהשת"פ בעניינים אסטרטגיים ובראשם הנשק הלא קונבנציונלי בסוריה ובאיראן – אזצריך לירוק הצִדה ולהתנצל. אני מקווה שנתניהו יודע מה הוא עושה.

מהלך חכם / ח"כ בנימין בןאליעזר, שר הביטחון לשעבר(עבודה)

במפורש כן. החשבוןהוא חשבון של רווח והפסד, מה השיגה מדינת ישראל מבחינה אסטרטגית.

פני הזירה השתנו.אנו עומדים בפני תקופה של נפילת אסד ועמו נפילה של נשק לא קונבנציונלי. ברקע קייםהאיום האיראני, וזהו איום קריטי וחמור. הוויכוח הוא לא אם איראן תגיע לפצצהגרעינית אלא מתי. אני צופה שבמצרים תהיה מלחמת אזרחים, עיראק מדממת ואפילו ירדןמתחילה לאבד איזון.

בגלל כל זה, מדינתישראל צריכה לחפש שותפה אזורית. אין אנו צריכים עוד מיליוני מוסלמים אויבים מהזירההטורקית. אנו זקוקים לידידים במזרח התיכון ולראות נקודת אור.

גם ארה"ב,המובילה ראשית, סומכת על שתי מדינות שהיא מחשיבה דמוקרטיות יציבות, ואלו הן טורקיהוישראל. המשולש הזה בא להבטיח את קיומה של מדינת ישראל ואת יציבות האזור. כך שאיןצל של ספק שאת המהלך הזה היה צריך לעשות מזמן.

צריך להבין שאיןכאן שאלה אם אנחנו צודקים במה שהיה במשט או לא. השאלה היא אם אנחנו חכמים. החוכמההיא לעשות מהלך אחד, כדי להרוויח כמה מהלכים בהמשך. זה כמו להקריב חייל על לוח השחמטכדי להגיע למט.

אני זוכר את מלךחוסיין כורע על ברכיו ומתנצל בפני תשע משפחות ישראליות. אין בכך פגיעה בגאווההלאומית. בגאווה הלאומית נמדדים לא בבקשת סליחה, אלא בחוסן הביטחוני והכלכלי,וביכולת לומר זה הבית שלנו ועליו נגן בכל מחיר.

ניתן לארדואן להיותמאושר מהמהלך ולהציג את זה כניצחון שלו, שבעוד בפועל אנחנו הרווחנו מהמהלך.

התנצלות מיותרת / משה ארנס, לשעבר שר הביטחון

ראשית נפתח בעובדות– לא היה לנו על מה להתנצל. אנחנו פעלנו על פי החוק הימי הבינלאומי. עלינו עלאנייה שנכנסה למים הטריטוריאליים שלנו, ועל האנייה הזו היו מחבלים שניסו להרוג אתחיילי צה"ל. כך שהטורקים הם אלה שהיו צריכים להתנצל.

מעבר לעובדות: ישכאלה שאומרים שצדק, כבוד וגאווה לאומית הם דברים חשובים אבל הם לאמעשיים-פרגמטיים. ואם אפשר להשיג רווח ותוצאות בעלי חשיבות ותוצאות אסטרטגיותמהתנצלות, גם אם היא אינה במקומה - כדאי.

אבל אני מטיל ספקבגישה הזו בעניין טורקיה. אני תוהה איזה רווח נשיג כאן. האם טורקיה תשנה אתעמדותיה? רק לא מזמן אמר ראש ממשלת טורקיה שהציונות היא פשע נגד האנושות, והוא לאחזר בו מכך לאחר ההתנצלות. כינון יחסים אסטרטגיים? ימים יגידו.

איני רואה אילופעולות ישראל וטורקיה יעשו יחד, בעיקר בכל הקשור לנושא סוריה. ועוד יותר אני בספקבכל הקשור לשיתוף פעולה בנושא איראן. מדיניות טורקיה כלפי איראן שונה מזו שלישראל. טורקיה כלל לא חוששת מאפשרות של נשק גרעיני מאיראן, כך שאנו לא באותוהכיוון. בסוריה לפחות יש דברים משותפים, כי סוריה גובלת בטורקיה, ועקרונית אפשרלבצע תכניות לטובת שתי המדינות, אם כי איני רואה את אותן תכניות ואתפלא אם יהיוכאלה.

אמנם איני מתמחהבנושא טורקיה, אבל לא נראהלי שלא יהיה שינוי בעמדת טורקיה כלפי ישראל, ואני מקווה שבסופו של דבר כןנראה רווח מאותה התנצלות, אף על פי שאיני רואה מהו.

שהטורקים יתנצלו / ינון מ., בני ברק (מגולשי ערוץ 7)

בגלל שגם לטורקיםוגם לנו יש אותו אינטרס בסוריה (שמאגרי הנשק לא יעברו לארגוני טרור), לא מובן מדועדווקא אנחנו צריכים להתחיל את שיתוף הפעולה עם טורקיה ולהתנצל על משט המרמרה,שעליו הם צריכים להתנצל.

אוי לבושה / אריק קרמר, ירושלים (מגולשי ערוץ 7)

אבי ז"ל, שנפטראך לפני שנה, שרד את מוראות השואה, סייע רבות לאחיו בצרה, נמלט בנס מן המחנה, הצליחלהתגנב לאניית מעפילים, הצטרף לצבא ההגנה לישראל לפני מלחמת השחרור והשתתף במלחמותישראל. כששאלתיו פעם מדוע החליט לעלות ארצה, בבחינת "מן הפח אל הפחת", ענה:"כשבנך, נכדי, מגיע בימי שישי עם מדי צה"ל מאובקים ונשק על כתפו לברכניבברכת שבת שלום, אין יותר מקום לשאלה". אבי היה מתמלא בושה וכלימה לנוכחהשפלתו של עם ישראל קבל עם ועולם. אין לאף ראש ממשלה את הזכות להשפיל כך את אזרחימדינתו.