בדואים
בדואיםש. כהן. ערוץ 7

סגן נשיא בית משפט השלום בבאר שבע, עידו רוזין, חייב את המדינה לפצות בדואי שנכנס לשטח אש סמוך לבסיס שבטה שבנגב ונפגע מנפל של פגז מצרר.

בפסק הדין קבע השופט, כי המדינה וצה"ל התרשלו בטיפול בשטח האש, אשר נותר במשך שנים ארוכות ללא כל שילוט וגידור למרות הסכנה לה היו מודעים בצה"ל.

"הנתבעות התרשלו רבתית בתחזוקת שטח האש, בפרט בתחזוקת שטח המצרר. מכלל העדויות שהובאו לפניי, עולה תמונה מדאיגה של שטח אש נרחב עם סכנות רבות ללא גידור וללא סימון המזהיר את האזרחים מפני הסכנות שבשטח. זאת, על אף שעסקינן, באזור בו מתגוררים תושבי הפזורה הבדואית בנגב, אשר על פי עדי הנתבעות, עושים שימוש בשטח נשוא התובענה לצורכי מרעה. כפי שיובהר, הגורמים הרלבנטיים בצה"ל היו מודעים לעובדה זו, אולם לא נקטו באמצעי זהירות על מנת להגן על אוכלוסייה אזרחית", ציין השופט רוזין.

המדינה טענה בדיון, כי הבדואי נכנס לשטח האש לצורך גניבת מתכות ולא במהלך חיפוש אחר גמליו. אולם לדברי השופט, המדינה לא עשתה דבר על מנת להוכיח את הטענה ואפילו לא ניסתה לחקור את הבדואי על כך בחקירה הנגדית.

"בענייננו, כאמור, הטענה כי התובע נכנס לשטח במטרה "לאסוף" מתכות לא הוכחה. מנגד, קיבלתי את גרסתו של התובע לפיה מטרת כניסתו לשטח הייתה על מנת לחפש אחר הגמלים. פעולה זו אינה עבירה ועל כן ניתן לקבוע כי התובע נכנס לשטח בתום לב ללא כוונה לעבור עבירה", ציין השופט.

לבסוף דחה השופט את הטענה לפיה היה על הבדואי שנפגע לקנות את מפות שטחי האש, אז היה יודע שלא להכנס לאזור זה.

"אין לדרוש מאזרח שירכוש מפות של שטחי אש, דרישה זו הינה בלתי סבירה, שכן הנתבעות יכלו למנוע את הנזק בעלויות לא גבוהות אילו היו פועלות כנדרש", קבע השופט.

לאור כל זאת חייב השופט את המדינה לפצות את הבדואי בסכום כולל של 854 אלף ש"ח, אליהם יתווסף גם שכר טרחה בו תישא המדינה.