אם תרצו: לפעול נגד סטודנטים המבזים את הצפירה

מתן פלג ועמית ברק מתנועת "אם תרצו" דורשים מראשי האוניברסיטאות לפעול נגד סטודנטים המבזים את צפירות ימי הזיכרון.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ז בניסן תשע"ג

מתן פלג ועמית ברק מתנועת "אם תרצו" פנו במכתב לועד ראשי האוניברסיטאות לקראת ימי הזיכרון לשואה ולגבורה ולחללי מערכות ישראל.

"בשנים האחרונות הגיעו אלינו פניות רבות מצד סטודנטים ואף היינו עדים בעצמנו ליחסם הפוגעני ולפרובוקציות מצד חלק קטן מן הסטודנטים הערבים, בשני ימי אבל משמעותיים אלו ובעיקר ביום השואה והגבורה שהינו יום לימודים מלא באקדמיה", כתבו השניים.

לדבריהם, "הדעת לא סובלת שבמהלך צפירת זיכרון, סטודנטים ירשו לעצמם לנהוג בבוטות, לשים ללעג את הצפירה על ידי פרובוקציות שונות כגון: מוזיקה רועשת, הפרעות מכוונות באמצעות טלפונים ניידים, השמעת סיסמאות פוליטיות ועוד וזאת מתוך כוונה ברורה לפגוע ברגשותיהם של חבריהם לספסל הלימודים המכבדים ימים אלה ורוצים לחלוק כבוד לנספים ולנופלים".

"אנו דורשים כי המוסדות האקדמיים המהווים חלק חשוב ממוסדות המדינה יעשו כל שביכולתם על מנת לשמור על כבודם של ימי הזיכרון וימנעו פגיעה ברגשותיהם של רוב הסטודנטים, המרצים והעובדים במוסדות האקדמיים המכבדים ימים אלו. לפיכך אנו מתרים בכם לנקוט השנה עמדה ברורה לדאוג לחידוד הנהלים ולפרסם הודעה פומבית בעניין. דבר זה יסייע גם לסטודנטים חדשים שאינם מודעים לחשיבות של ימים אלו ושעלולים להתנהג לא כראוי, אך לא מתוך כוונה רעה", מבהירים השניים.

"אנו מצפים כי במקרים בהם ייבחרו סטודנטים לחרוג מהנהלים, להתנהג באלימות מילולית, ליצור פרובוקציות כמצויין לעיל מתוך כוונה לבזות את ימי הזיכרון, יינקטו צעדים משמעתיים כלפי אותם", הוסיפו אנשי "אם תרצו".
סטודנטים.

לקראת יום העצמאות הוציאו בתנועת "אם תרצו" יחד עם הרב יואל בן-נון הגדת העצמאות שמטרתה לצקת לחג משמעות ושמחה אמיתית, "ההגדה נועדה לחג משמעות היסטורית, לאומית ורוחנית על ידי יצירת מסגרת משפחתית או קהילתית. חג העצמאות הוא הרבה מעבר למנגל", אומרים באם תרצו.