'מיהו יהודי' - ורהפטיג: שומרונים אינם יהודים

באחד מהמכתבים ששיגר בראשיתה של המדינה לנשיא המדינה, יצחק בן צבי, הסביר שר הדתות כי השומרונים אינם יהודים ולא יירשמו ככאלה.

ישי קרוב , ל' בניסן תשע"ג

השומרונים
השומרונים
צילום: פלאש 90

ארכיון המדינה בשיתוף עם 'מטח' מפרסמים קטעי ארכיון מתקופות שונות של המדינה, לקראת יום העצמאות ה-65.

באחד מהמכתבים שפורסמו, הבהיר שר הדתות דאז, זרח ורהפטיג, לנשיא המדינה, יצחק בן צבי כי השומרונים אינם יהודים ובמסמכי המדינה אין לכנותם יהודים.

"משרד הדתות טיפל בבעיית השומרונים לא מצידה הפוליטי- האם ראויים השומרונים שתוענק להם הזכות שיש לכל יהודי לעלות ארצה לפי חוק השבות, אלא רק מהצד ההלכתי - האם השומרונים נחשבים מבחינת ההלכה כיהודים".

"הואיל ואין שום ספק כפי שגם כבוד הנשיא קובע במכתביו אלי, שהשומרונים אינם יהודים מבחינת ההלכה ודתם שונה מהדת היהודית, התנגד משרד הדתות בכל תוקף שהשומרונים יירשמו כיהודים, דבר העלול לגרום תקלות בענייני אישות".

ורהפטיג הוסיף כי "משרד הפנים קיבל כעת את עמדתנו ולפי ההוראות החדשות שהוצאו בנידון ליחידות מירשם התושבים, יש לרשום את השומרונים כ'שומרונים' ורק לפי דרישתם המפורשת בכתב 'שומרונים-יהודים' ובכל אופן לא כיהודים סתם".