עבודה במסגד בורין
עבודה במסגד בורין עובד ארד, רגבים

שופטי בג"ץ, הנשיא אשר גרוניס, המשנה לנשיא מרים נאור והשופט חנן מלצר הורו לשר הביטחון, למפקד פיקוד המרכז, לראש המנהל האזרחי ולמועצת הכפר בורין לנמק מדוע לא ימומש צו ההריסה שהוצא למסגד שנבנה בכפר שלא כחוק.

ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגישה תנועת "רגבים" בדרישה להרוס שני מסגדים שנבנו שלא כחוק, האחד בכפר בורין שבשומרון והשני במחנה הפליטים ג'ילזון, סמוך לבית אל.

השופטים ציינו בהחלטתם, כי "בתשובות יש להתייחס אף לאפשרויות נוספות כמו אטימתו של המבנה או נקיטת אמצעי אחר, שימנע שימוש במבנה".

בנוגע למסגד נוסף אשר הוזכר בעתירה, ואשר נבנה בתחומי מחנה הפליטים ג'ילזון, החליטו השופטים שלא להוציא צו על תנאי לנוכח העובדה שהעתירה הוגשה לאחר שהמסגד כבר היה בנוי.

"באותו מקרה אין מדובר במצב בו הופר לכאורה צו שניתן על ידי בית משפט זה. זאת ועוד, נראה שהמבנה הושלם עוד לפני הגשת העתירה. על כן, אין מדובר במקרה המצוי במיקום גבוה בסדר העדיפויות לעניין ביצועם של צווי הריסה", קבעו השופטים.

עם זאת ציינו השופטים, כי "ראוי שתיערך בחינה בהקדם של ההיבט הביטחוני, נוכח טענת העותרים כי מיקומו וגובהו של המבנה יוצרים סיכון ליישוב בית אל, הנמצא במרחק קצר מן המבנה. בא כוחם של המשיבים 3-1 (שר הביטחון, אלוף הפיקוד וראש המנהל האזרחי - ש"פ) מסר כי אכן תיערך בחינה של ההיבט הביטחוני. אנו מניחים כי בחינה זו תיערך בהקדם וכי יוּדע על דבר תוצאותיה לעותרים".

בדיון שנערך אתמול בעתירה תקפה השופטת נאור במילים חריפות את אוזלת ידה של המדינה בכל הנוגע לאכיפת החוק על בניה לא חוקית של מסגדים.

בתגובה לדברי בא כוח המדינה אמרה נאור, כי "לפי מה שאדוני אומר ניתן להקים מסגדים באין מפריע". נאור אף תהתה, "האם המדינה יכולה להסכים להפרות צו בוטות כאלה בגלל הרגישות?".

"החלטת בית המשפט מדברת בעד עצמה. את החוק והחלטות בית המשפט צריך לקיים" אומרים בתנועת רגבים שכאמור את הגישה את העתירה, "אנחנו מצפים שפרקליטות המדינה והמנהל האזרחי יפיקו את הלקחים יבצעו את החלטת בית המשפט ולא יתפתלו מאחורי טיעונים שונים ומשונים של סדרי עדיפות וצרכים מיוחדים".