הרב איתן אייזמן
הרב איתן אייזמן רועי עדות

ביומן  ערוץ 7 התייחס הרב איתן אייזמן, ראש מוסדות נעם-צביה ואב שכול בעצמו, לסוגיית הצמידות שבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לבין יום העצמאות.

בראשית דבריו תיאר הרב אייזמן את יום הזיכרון כאחד הימים הקשים ביותר והחזקים ביותר, יום בו כל מי שעבר שכול חש התפעלות מכוחו של עם ישראל לעמוד חבוק יחד, עוצמה אותה חשים בעיקר בבתי העלמין הצבאיים, אך לא רק בהם.

במקביל גם יום העצמאות הוא יום גדול, "יום החג של סוף הגלות, יום גדול ונשגב, יום גדול של חידוש קוממיות עם ישראל בארצו", אומר הרב אייזמן ומוסיף כי מי שמכיר את ההשגחה האלוקית מבין את גודל הדברים. בחירות יש גם כאבים כשזוכים לאחר מאמצים ומלחמות לחבר את הדברים. הרב אייזמן מזכיר את דברי הרב צבי יהודה על חשיבות יום העצמאות שבו התגלתה עוצמתם של המנהיגים לעמוד ולהכריז על הקמת המדינה. זו לדבריו עוצמה אלוקית המגלמת את ערכו הייחודי של היום.

עם זאת מציין הרב אייזמן כי אין קדושה בצמידות שבין שני הימים החשובים הללו. החיבור ביניהם אמנם מלמד על הקשר שביניהם, קשר שאינו קיים בשום עם אחר, אך עם זאת "לא יהיה אסון אם יפרידו את יום הזיכרון מיום העצמאות, אבל גם אם לא אנחנו מבינים את הקשר הגדול, וגם האנשים שמכינים את יום העצמאות מבינים את גודלו של היום, ואותם שלא מבינים את המבט האמוני של היום הזה תפקידנו לרומם אותם. יש קדושה רק בכך שיום העצמאות יהיה ביום הנכון".

הרב אייזמן התייחס גם לשיח הלאומי המשתנה ומתחיל להציב סימני שאלה בעיצומם של ימי הזיכרון על עצם הצורך בהקרבת החיים במלחמות ובקרבות. לדבריו שיח שכזה מביא לפגיעה וחולשה שאין כדוגמתה. "הרב זצ"ל אומר בהקדמתו לשיר השירים 'נפלאים הם בנינו', נישאים מפקדינו. אנחנו יודעים ששום קרב לא נעשה לתענוגות אלא מלחמה לשמה כדי לשמור את ישראל, כדי להביא את עם ישראל למדרגתו האמיתית, וכל מי שרוצה להטיל רפש ובוץ על עם ישראל מטיל רפש ובוץ בעצמו. לא יכול להיות שחיילים שמוסרים את נפשם ישמעו שאלות בנוסח 'לאן אתם הולכים? אילו שגעונות אתם עושים?' אלו דברים שמגיעים מחלישות הדעת ולא מרוממות הרוח".

הרב אייזמן קורא לנו לפקוח עיניים ולראות את חשיבותם של הימים הללו, ימי קיבוץ גלויות, ימי השלב השני של טהרה, עשרות קיבוצים מסבים מטבחים לכשרים ואלפים רבים גם מהציבור הנקרא חילוני משתתף בשיעורים ומתקרבים לזהות היהודית, והדרך מובילה אל השלב הבא שבו כל העם יקיים תורה ומצוות, אך יש לראות את השלבים הקיימים ולהתבונן בפנימיות הדור ולראות את גודלו כפי שלימד הראי"ה קוק זצ"ל.