האם חברת החשמל תחזיר ללקוחות 10 מיליארד ש"ח?

בית המשפט המחוזי אישר תובענה ייצוגית נגד חברת החשמל. בית המשפט העריך את סכום התובענה ב- 9.5-11 מיליארד ש"ח. החברה תערער.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ח' באייר תשע"ג

האם חברת החשמל תחזיר ללקוחות 10 מיליארד ש"ח?-ערוץ 7
מתקרבים לקצה. חברת החשמל
פלאש 90

חברת החשמל הודיעה הבוקר (חמישי) לבורסה, כי בית המשפט המחוזי אישר אתמול (רביעי), כי תובענה שהוגשה כנגד החברה על ידי מספר תובעים (שליידר ואח') תידון כתובענה ייצוגית.

בהתאם להחלטה, הסעדים שיידונו במסגרת התובענה יהיו השבה של כל תשלומי צריכת החשמל ששילמו ביתר חברי הקבוצה (כל צרכני החשמל בישראל) בתקופה הרלוונטית.

התובעים טוענים, כי סיבות שונות שבשליטת החברה, כגון חריגות שכר ופנסיה, השפעת הטעות האקטוארית ביחס להתחייבות לפנסיה ובגין עלויות המימון שנגרמו בשל הטעות האקטוארית הזו, הביאו לעלייה לא מוצדקת במחירי החשמל.

בהתאם להחלטה הדרך להשבת הכספים תהיה בין על ידי תשלום בפועל ובין על ידי מתן הנחות עתידיות בתשלומי החשמל. סכום התובענה הוערך על ידי ביהמ"ש בין 9.5 ל-11 מיליארד ש"ח.

בהודעת החברה נמסר, כי התובענה טרם נדונה והחברה נתבקשה להגיש כתב הגנה תוך 45 יום. החברה חולקת על ההחלטה לאשר התובענה כייצוגית ולפיכך בכוונתה להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון.