הרב רונצקי והרב פרץ
הרב רונצקי והרב פרץ צילום: ערוץ 7

תא"ל במיל. הרב אביחי רונצקי, הרב הצבאי הראשי לשעבר, מתייחס ביומן ערוץ 7 לביקורת החריפה המוטחת בעיתון 'הארץ' כלפי כותבי חוברת הלכתית העוסקת בדיני מזוזה ובה ציטטות המתקבלות כיחס מפלה לגויים ולנשים.

נזכיר כי בכותרתו הראשית תוקף 'הארץ' את החוברת בה נאמר כי אמנם מותר לנשים לקבוע מזוזה אך ראוי להחמיר בקביעת המזוזות בצבא, וכמו כן נכתב כי "התפיסה הרואה גויים כשקולים בזכויותיהם במדינה נוגדת את דעת התורה", זאת כחלק מהדיון ההלכתי סביב המונח 'שותפים' שלו השלכות באשר לחיוב קביעת מזוזה, כן או לא.

הרב רונצקי מציין כבר בראשית דבריו כי המתקפה של 'הארץ' נראית כחלק ממסע ארוך שנים נגד הרבנות הצבאית ונגד יהדותה של המדינה. באשר לחוברת המסוימת בה מדובר מספר הרב רונצקי כי שוחח עם בכירים ברבנות הצבאית אודותיה והתברר לו כי כחלק מהלימוד העיוני תורני נדונה שאלת חיובם של מבנים צבאיים במזוזה ובשם גדולי ישראל הובאה הקביעה שמי שאינו יהודי אינו שותף מלא בנכסי המדינה. את ההערה הזו מצאו לנכון אנשי 'הארץ' להפוך לכותרת במגמה להרחיק את הציבור מהיהדות, וכך גם את הצבא כולו.

"כוונת העיתון היא ליצור מדינת כל אזרחיה, למנוע מהמדינה להיות מדינה יהודית ולשם כך עושים שימוש בכל אמצעי", אומר הרב רונצקי ומוסיף כי לטעמו מן הראוי היה שלא לפרסם את הדברים כפי שהובאו בחוברת, זאת מתוך העיקרון של 'חכמים היזהרו בדבריכם', ומתוך הערכה שדברים מעין אלה יעוררו גלים ודיונים הנועדים לייצר מראית עין לפיה התורה נגד גויים. לדבריו עקרונות הלכתיים כדוגמת זה שהועלה בחוברת דינם להישאר בבית המדרש שכן קשה להסבירם לכלל הציבור.

הרב רונצקי מוסיף ומדגיש כי המגמה צריכה להיות קירוב של חיילים למקורות היהדות ומתוך כך חיזוק רוח הלחימה, וגישה שכזו עשויה להיפגם בעקבות פרסומים ברוח זו, ו"כשם שמצווה לומר דברים נשמעים כך מצווה שלא לומר דברים שאינם נשמעים".

עוד הוא מציין כי 'הארץ' הוא אחד הגורמים המבקשים בכל דרך לזנב במגמה זו של קירוב לערכי היהדות, אך "הם לא יצליחו", הוא קובע.

באשר לו עצמו, המוזכר כמי שהביא לשורות הצבא את הרב אייל קרים העומד מאחורי החוברת, מזכיר ומציין הרב רונצקי כי רדיפתו בידי 'הארץ' החלה עוד טרם נכנס לתפקידו כרב צבאי ראשי. היה זה כאשר בעיתון בחרו לצטט קטעים מתוך פסק הלכה שפרסם כמה שנים קודם לכן אודות ההיתר לטפל בשבת במחבל פצוע. הפסק היה בסופו של מאמר הלכתי שמותר לטפל בו, אך העיתון העדיף לצטט מאמצעיתו של המאמר ציטטות מנוגדות שהובאו כחלק מהמו"מ ההלכתי.

הרב רונצקי מודע היטב לכך שגם בעתיד צפוי העיתון להמשיך במגמה זו של רדיפתו האישית שכן כעת הוא שייך לקבוצה המתכננת את הקמתה של מנהלת תודעה יהודית במשרד החינוך, מהלך שיביא אליו מטבע הדברים גל נוסף של מתקפות עיתונאיות מסוג זה שאליו הורגל במהלך שנותיו כרב צבאי ראשי.