אפריקה ישראל מנפיקה זכויות לציבור

חברת 'אפריקה ישראל' הודיעה הערב (ראשון) כי היא יוצאת בהנפקת זכויות של החברה לכלל הציבור. מדובר על הנפקה שתגיע עד 452 מליון ש"ח.

אבי חיים , י"א באייר תשע"ג

חברת 'אפריקה ישראל' הודיעה הערב (ראשון) כי היא יוצאת בהנפקת זכויות של החברה לכלל הציבור.

במסגרת ההנפקה יזרים בעל השליטה בחברה, לב לבייב, כ-104 מיליון ש"ח ותחת הנחת השתתפות מלאה של הציבור יוזרמו עוד כ-115 מיליון ש"ח.

בנוסף, במסגרת הנפקת הזכויות יונפקו לציבור אופציות אותן ניתן יהיה להמיר למניות החברה ובאם ימומשו במלואן יזרימו לחברה עוד כ-233 מיליון ש"ח.

מנכ"ל אפריקה ישראל, אברהם נובוגרוצקי (נובו), אמר כי "מהלך הנפקת הזכויות, שיגדיל את קופת המזומנים של החברה ואת ההון העצמי בכ- 219 מיליון ש"ח, יסייע בביסוס איתנותה הפיננסית הן, למטרות פיתוח עסקי והן, למילוי התחייבויותיה לבעלי האג"ח והבנקים".

"הנפקת הזכויות הינה אבן דרך נוספת בשורה של מהלכים בהם נוקטים בעל השליטה לב לבייב והנהלת אפריקה ישראל, הפועלת ללא הרף לחיזוק וביסוס איתנותה הפיננסית של החברה וביניהם: החלפת אג"ח מסדרה כ"ו בסדרה כ"ז, שכללה הקדמה של הקטנת רמת המינוף של החברה בכ-300 מיליון ₪ וחיסכון של כ-100 מיליון ₪ לאורך חיי האג"ח".

נובוגרוצקי הוסיף כי "לצד ייזום נכסים, השבחתם ומימושם בסוף התהליך מתוך מגמה להשביח את ערך נכסי החברה לטובת כלל בעלי החוב ובעלי המניות".