כביש 6. ארכיון
כביש 6. ארכיון פלאש 90

הסוף לתשלום על נסיעה בכביש פקוק? זו בתמצית ההצעה שהניח בימים האחרונים ח"כ הרב אורי מקלב (יהדות התורה) על שולחן הכנסת.

בהצעת החוק מציע מקלב לפטור מתשלום דמי אגרה נהגי מכוניות שיתקעו בפקקי תנועה בכביש 6 – וכן לקבוע רף של מהירות מינימלית של התנועה בכביש שבגינה יחויבו הנהגים בתשלום אגרה. להצעת החוק שותפים גם חברי הכנסת הרב משה גפני והרב יעקב אשר (יהדות התורה).

"נהגים שבוחרים לקצר את זמן הנסיעה שלהם בכביש 6 מוכנים לשלם אגרה על כך, אך כאשר נוצרים בכביש פקקי תנועה וזמני הנסיעה מתארכים, הנהגים אינם זוכים לקבל את השירות אותו ביקשו לקבל תמורת דמי האגרה ששילמו", מסבירים חברי הכנסת בדברי ההסבר לחוק. "הפגיעה בחיסכון בזמן חותרת תחת תכליתו של כביש 6", הם קובעים.

לפיכך הם מציעים לקבוע רף של מהירות תנועה מינימלית בכביש שתחייב בתשלום אגרה, כאשר אם התנועה תתנהל במהירות נמוכה יותר, אזי הנהגים לא יהיו מחויבים בתשלום דמי אגרה על נסיעתם בכביש 6.

עוד מציעים חברי הכנסת לפטור רכבי תחבורה ציבורית מתשלום אגרת נסיעה בכביש 6. "קווי תחבורה ציבורית רבים נמנעים כיום מנסיעה בכביש 6 בשל עלויות הנסיעה, למרות שנסיעה בדרך זו תקצר להם את משך הנסיעה", מסביר ח"כ אורי מקלב. "ברגע שהשיקול הכלכלי יתייתר עבורם, אוטובוסים רבים יעדיפו לנוע בכביש 6 ומלבד קיצור הנסיעה שלהם הם יסייעו להפחתת עומס התנועה בכבישים האחרים".

לדברי ח"כ הרב אורי מקלב, כביש 6 נותן כיום מענה לאוכלוסיות מבוססות בלבד ולא לאוכלוסיות שאין ביכולתם לעמוד בהוצאות הכביש והוא אינו מקרב אותם לאזור המרכז. "ככל שנעודד נסיעת תחבורה ציבורית בכביש 6, יגשים הכביש את מטרתו ויקרב בין הפריפריה למרכז ויצמצם פערים באוכלוסייה", מסכם ח"כ הרב אורי מקלב.