קבוצת הקיצונים בקרב הציבור החרדי בירושלים, תלו 'פאשקווילים' ברחבי שכונת 'מאה שערים', בהם הם מוחים על כך שאגד מעסיקה נשים בתפקיד נהגות אוטובוסים.

"חברת אגד ימ"ש", פתחו הקיצוניים, "הידועה לשימצה בהתעמרותם ביהודים חרדים וברומסם את כל הקדוש והיקר לדת ה', אם בפרסומי ענק של תמונות שחץ ותועבה ואם בהרבותם חילולי שבת המוניים להכעיס".

"עתה הוסיפו פשע חמור על פשעיהם, לקרר אמבטי רותחת בפרצה חדשה, לקחו עצת בלעם להחטיא ההמונים הנוסעים בהחלפת נהגי האוטובוסים לנהגות נשים פרוצות למען טמא וחלל את קדושת ישראל רח"ל".

"היהדות החרדית תעמוד בכל תוקף על המשמר שלא יכנסו לשכונתנו הקדושה אוטובוסי זימה. נהדפם מן המחנה בכל האמצעים".