ביהמ"ש: נשות הכותל אינן עוברות על החוק

שופט בית המשפט המחוזי בי-ם, משה סובל, קבע כי פרשנות המדינה למצב החוקי ברחבת הכותל אינה נכונה, וכי מעשי נשות הכותל אינם אסורים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט"ו באייר תשע"ג

ביהמ"ש: נשות הכותל אינן עוברות על החוק-ערוץ 7
מנכ"לית נשות הכותל, לסלי זקס
פלאש 90

לראשונה מאז ניתן פסק הדין בבג"ץ, אשר קובע כי תפילת "נשות הכותל" תתבצע באתר "קשת רובינסון", קובע בית משפט כי הפרשנות שנותנת המדינה להוראות בג"ץ והוראות החוק שגויה.

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, משה סובל, קבע כי בהתעטפותן של נשות הכותל בטלית ובקריאה בתורה ברחבת הכותל אין הפרה של הוראת בג"ץ בדיון הנוסף בפרשת הופמן, עליה מסתמכת המדינה.

השופט סובל דחה את ערעור המדינה על החלטת שופטת בית משפט השלום בירושלים, שרון לארי בבלי, אשר דחתה את בקשת המדינה להתנות את שחרורן של נשות הכותל שנעצרו בראש חודש אייר בהפקדת ערבות ובהתחייבות שלא להגיע לכותל במשך תקופת זמן.

השופט סובל קבע, באופן מנוגד לפרשנות המשפטית בה עושה שימוש המדינה בשנים האחרונות, כי "פסק הדין בדנג"ץ ( דיון נוסף בבגץ) הופמן לא הטיל על נשות הכותל איסור תפילה - למצער לא איסור שהפרתו מקימה סנקציה פלילית - במקום כזה או אחר".

השופט אף מוסיף, כי גם תיחום תפילתן של "נשות הכותל" לאתר קשת רובינסון כפי שנקבע בבג"ץ מותנה בהכשרת המקום בקשת רובינסון לתפילה ראויה, דבר שלא קרה בשנים שחלפו מאז פסק הדין.

השופט מוסיף, כי הפרשנות שנתן בג"ץ לתקנות המקומות הקדושים הוא כזה אשר לפיו אין בתפילת נשות הכותל כמנהגן ברחבת הכותל משום עבירה על מנהג המקום, ועל כן הן רשאיות לעשות בעניין זה כמנהגן.

את טענת המדינה על הפרת הסדר הציבורי מטעמן של נשות הכותל דחה השופט, לאחר שקבע כי מי שהפר את הסדר הציבורי לא היו נשות הכותל אלא דווקא אלו שניסו להפריע לתפילתן.

פסק הדין המלא