רבנים נגד הבימבה
רבנים נגד הבימבה INN

רבני מודיעין עילית מחזקים את איסור השימוש ב'בימבה' בשבתות. זאת לאור העובדה שתושבים רבים מאפשרים לילדיהם להשתמש בה גם בשבת.

"לאור תלונות חוזרות ונשנות שלתושבי העיר על כך שילדים רבים מסתובבים בשבתות ברחבי העיר כשהם רכובים על מכוניותהנקראות 'בימבות' והדבר גורם לרעש חזק הטורד וגוזל את מנוחת השבת של הרבהמשפחות, וכמו כן הדבר מסכן את הילדים עצמם ואף את האחרים, ולצערנו כבר קרו מקריםשל פציעות חמורות, על כן באתי להודיע בשער בת רבים שהתנהגות זו סותרת לגמרי אתמצוות השבת שנמצאת מתחללת לגמרי, הן מצד ההפרעה למנוחת האחרים והם מצד המשתמשיםעצמם", כותב רב העיר הרב מאיר קסלר.

"ועל כן יש לאסור לגמרי את השימושב'בימבות' ברשות הרבים בשבתות ובחגים", כותב הרב קסלר, ומוסיף כי חובה עלההורים לאכוף איסור זה.

לפני כשנה פורסם בערוץ 7 מכתבם של רבה של שכונת רמת אלחנן וחתן הרב יוסףאלישיב, הרב זילברשטיין, לצד שאר רבני שכונת'רמת אלחנן' בבני ברק בדבר איסור ה'בימבות' בשבתות ובחגים.

"הואיל והנסיעה על גבי בימבות שעליהן דוהרים ילדים בשבת כרוכה בסכנת נפשות עלהגדולים להזהיר על הקטנים לבל ירכבו ברחובות השכונה ב'בימבות' וזוהי סכנת חיים" .