חרף החשיבות העצומה שיש לתפקוד ראשי הרשויות המקומיות על רמת השירותים ואיכויות החיים של כל אחד מאיתנו, כשליש מהציבור (36%) עדיין אינו מודע היום לקיומן של בחירות מוניציפאליות באוקטובר.

רק 24% סבורים כי ראש הרשות שלהם ישוב להתמודד, ולמעלה ממחצית הציבור (53%) איננה מודעת למתמודדים אחרים, אם קיימים כאלה - כך עולה ממחקר שערך פרופ' אבי דגני, כחלק מבדיקות המעקב וליווי מועמדים לבחירות המקומיות.

מעניין לציין שהמודעות לכל הקשור בחירות לרשויות המקומיות גבוהה יותר באופן משמעותי בקרב גברים (70%) מאשר בקרב הנשים (58%). כן עולה מהמחקר שהמודעות והמעורבות בנעשה בעיר עולה עם הגיל: 56% בקרב גילאי 18-34 לעומת 70% בקרב גילאי 55+ ובדרך דומה עולה המודעות והמעורבות עם רמת ההשכלה של התושב.

באשר לראש העיר המכהן, מציין פרופ' דגני: 45%, בממוצע ארצי, רואים בראש הרשות שלהם "מנהיג חיובי/חיובי מאוד", ל-15% לערך אין דעה בנדון, ואילו כ-40%  סבורים שראש הרשות שלהם הוא "בינוני" עד "גרוע" - בעיקר על רקע של יושרה ואי תרומה מספקת לרווחת התושב.

מה מצפה התושב מראש הרשות שלו: בעיקר (62%) שיפעל וישקיע לטובת הציבור שלו, אבל כשליש מהציבור דורש: 'שיהיה אדם' - מנהיג אנושי, חיובי. אמין, "ממש כמו בהנהגת המדינה", קובע פרופ' דגני.

כמו-כן מעלה המחקר, שהציבור חש שאישיות ראש העיר שלהם משפיעה מאוד על תדמית העיר.