תשובה ציונית. נפתלי בנט
תשובה ציונית. נפתלי בנטפלאש 90

שר הכלכלה, נפתלי בנט, החליט היום (רביעי) על הקשחת התנאים להטלת היטלים על יבוא, שמטרתם הגנה על התעשייה המקומית.

במסגרת זו, החליט השר בנט כי בניגוד למצב שהיה קיים עד עתה – בו לשר היה שיקול דעת עצמאי – יהיה שר הכלכלה מחויב להתייעץ בוועדה מקצועית המורכבת מנציגי ממשלה והמגזר העסקי גם לפני הטלת היטל בטחה או היטל הגנה.

בפועל, השר בנט החליט להשית על עצמו מגבלות ולצמצם את הגמישות המוקנית לו להטלת היטלי הגנה על התעשייה הישראלית במצבים בהם קיים גידול משמעותי ביבוא, העלול לגרום נזק חמור לענף יצרני מקומי.

עוד החליט שר הכלכלה כי על הממונה על היטלי סחר לעשות מאמצים להרחבת בסיס הנתונים והעובדות שעל בסיסם מתבצעת  החקירה.

עד כה נוהלו החקירות על פי נוהלים הנדרשים מהסכמים בינ"ל והמקובלים על רשויות היטלי סחר מקבילות בעולם. ההרחבה תתבצע באמצעות ניסיון לאיתור מידע נוסף על חומרים המתקבלים אצלו מידי החברות המתלוננות.

בנוסף, החליט השר כי בטרם הטלת היטל, על שר הכלכלה יהיה לקבל חוות דעת מקצועיות מהממונה על הגבלים עסקיים, הממונה על התעסוקה וממנהל מינהל תעשיות על מנת לאפשר לו לקבל תמונה רחבה ככל הניתן על ההשלכות המשקיות העשויות לנבוע מהטלת היטל או מאי הטלתו. 

בנט אמר כי "להחלטה על הטלת היטל עשויות להיות השלכות רוחביות על המשק, גם כאשר קיים צידוק כלכלי להטלת ההיטל, כאשר החקירה מוכיחה קיום היצף או סבסוד".

"מטרת הנוהל החדש", ציין בנט, "היא להעריך השלכות של היטל אפשרי גם על התחרותיות בשוק, התעסוקה והתעשייה בכללותה. לאחר שכל השיקולים יילקחו בחשבון, תתקבל החלטה האם להטיל היטל ובאילו תנאים".

יחידת היטלי סחר במשרד הכלכלה ממונה על ניהול חקירות והוצאת המלצות להטלת היטלים במקרים של חשד ליבוא במחירי היצף או כאשר במדינת מקור היבוא קיים סבסוד למוצר. היחידה פועלת על מנת להבטיח תחרות הוגנת בשוק המקומי וכן על מנת להגן על התעשייה המקומית כאשר קיימות נסיבות כלכליות המצדיקות זאת.