הממשלה אישרה: אחוז החסימה יועלה ל-4%

ועדת השרים לחקיקה אישרה את חוק המשילות של ח"כ רותם, המקשה מאוד על הפלת ממשלה מכהנת ומבטל כמעט לחלוטין הצבעות אי האמון.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ו באייר תשע"ג

האוצר מתנגד? רותם
האוצר מתנגד? רותם
פלאש 90

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את הצעת "חוק המשילות" של ח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו), ואף אישרה לפטור את הצעת החוק מחובת הנחה.

על פי ההצעה, יערכו כמה שינויים בחוקי יסוד הממשלה והכנסת, אשר ישנו את האיזון בין הממשלה לכנסת ויפחיתו במידה ניכרת מאוד את מספר הצעות אי האמון.

על פי ההצעה, הממשלות יוקטנו באופן דרסטי. בממשלה יכהנו לכל היותר 19 שרים (כולל ראש הממשלה) ו-4 סגני שרים.

עוד מבקשת הצעת החוק לקבוע, כי הצעת אי אמון תוגש רק בחתימותיהם של 61 חברי כנסת ותוך הצבעה על מועמד מוסכם להרכבת ממשלה חלופית. למועמד ינתנו 21 יום להרכיב בממשלה אחרת ובמידה שלא הצליח לעשות זאת תמשיך הממשלה שהופלה לכאורה לכהן כרגיל.

החוק מציע עוד, כי לראש הממשלה תהיה סמכות לפזר את הכנסת ללא צורך בהסכמת נשיא המדינה. הסמכות לבלום את המהלך תישאר בידי הכנסת בלבד ללא עירובו של הנשיא.

עוד קובעת ההצעה, כי אחוז החסימה יועלה ל-4 אחוזים וכי רשימה שלא תעבור את אחוז החסימה לא תזכה לכל מימון מקופת המדינה. בנוסף מבקשת ההצעה לבטל את "חוק מופז" הקובע כי 7 ח"כים יכולים להתפלג מסיעה גם אם אינם מהווים שליש מחבריה.