ח"כ רותם
ח"כ רותםפלאש 90

יו"ר ועדת החוקה של הכנסת ויוזם "חוק המשילות", ח"כ דוד רותם (הליכוד ביתנו) שיגר ליועץ המשפטי לכנסת מכתב בו הוא תוקף חוו"ד שפרסם היועמ"ש ינון נגד "חוק המשילות".

"עיינתי בחוות הדעת שהגשת לחבר הכנסת יחיאל (חיליק) בר", מציין רותם ותוקף את דברי ינון בחוות הדעת לפיה "חשוב שחברי הכנסת יבינו את המשמעויות שבתיקונים המוצעים והשלכותיהם, ויבחנו בזהירות רבה שינויים משטריים אלה".

"לתומי חשבתי עד היום כי חברי הכנסת מבינים את המשמעות בחוקים המחוקקים על ידם, וממילא הם בוחנים בזהירות רבה כל דבר חקיקה. אני סמוך ובטוח שכמי שקרא בעיון את הצעת החוק, קראת בוודאי גם את דברי ההסבר המפורטים, המסבירים כל סעיף וכל תיקון בחוקים השונים, ואינני רואה כל צורך להוסיף על כך דבר", כותב רותם לינון.

לדברי רותם, "העברת חוות הדעת לכלל חברי הכנסת טרם ההצבעה מהווה לדעתי התערבות בלתי ראויה בעבודה החקיקתית של הכנסת".

רותם מוסיף וכותב לינון, כי "אני תמה כי חרף היותי חבר כנסת משנת 2007, מעולם לא קיבלתי ממך חוות דעת לגבי הצורך להבין את החקיקה אותה מחוקקים בכנסת.עוד אבקש לציין כי (מתוך "חוות דעתך המקצועית") ניתן להבין מה עמדתך לגבי שינויים בשיטת הממשל. בנוסף אבקש לציין כי גופים חוץ פרלמנטריים העוסקים מזה שנים בתיקון שיטת הממשל בישראל, סבורים כי הצעת החוק הינה טובה, וחלקם אף טוענים שאיננה מספקת, ומבקשים לקדם הצעת חוק זו במהירות".