שופטי בג"ץ
שופטי בג"ץפלאש 90

שופטי בג"ץ הורו על מחיקת עתירת מרכז צדק לנשים ושתי נשים, אשר דרשו ממשרד הדתות ומהרבנות הראשית לאפשר גם לנשים פנויות לטבול במקוואות.

מחיקת העתירה הגיעה בעקבות הודעת הרבנות שנמסרה על ידי המשרד לשירותי הדת, לפיה למרות האיסור על טבילת נשים פנויות אין לשאול נשים המגיעות לטבול למצבן האישי ויש לאפשר לכל אישה לטבול.

הרבנות הראשית הדגישה עם זאת, כי חל איסור על נשים פנויות לטבול במקווה, ואף יש לתלות שלט מתאים בכל מקווה שיבהיר כי קיים איסור הלכתי שכזה.

בתגובה לעתירה הודיע סגן השר לשירותי הדת, הרב אלי בן דהן, כי מעבר להודעת הרבנות הראשית הוא מבקש לבחון את הנושא יותר לעומק תוך הידברות עם הרבנים הראשיים.

למרות זאת החליטו שופטי בג"ץ, כי גם ההודעה הנוכחית של המשרד לשירותי הדת בשם הרבנות נותנת מענה לצו על תנאי שהוציאו שופטי בג"ץ ועל כן דין העתירה להידחות.

השופטים ציינו עם זאת, כי אם יתברר כי המדיניות עליה הצהיר המשרד איננה מיושמת בשטח ניתן יהיה לפנות בעתירה חוזרת לבג"ץ.