שדה המוקשים ליד חוסאן
שדה המוקשים ליד חוסאןמתפ"ש

מזה כשלושה שבועות עוסק צה"ל בפינוי שדה מוקשים ישן בשדות הכפר חוסאן ליד ביתר עילית.

הפעילות החלה בי"א באייר, 21 באפריל. פרויקט פינוי המוקשים מומן על ידי עמותת "שורשים של שלום", תחת התניה שייבנו בשטח ה"נקי" מבנים קהילתיים.

השטח הצפוני לציר, נושק לבתים ומתפרס לאורך 13 דונם, כאשר ידוע בוודאות על 9 דונם מלאי מוקשים, ו4 דונם נוספים "חשודים". חברה ישראלית מומחית לפינוי מוקשים מבצעת את הפינוי, זאת לאחר "גיהוץ", "סירוק" וגידור השטח על ידי חיילי הנדסה תחת פיקוחם היום יומי על המתבצע.

ביומיים הראשונים לפעילות, הייתה התקהלות רבה מקרב תושבי חוסאן. ראש המועצה וסגנו ירדו לשטח בתחילת הפרויקט כל יום על מנת לשדר לתושבי הכפר כי הפרויקט מתבצע בשיתוף פעולה מוחלט ותמיכתם. החל מהיום השלישי לא נראתה התקהלות.

שדה המוקשים הונח על ידי הירדנים ערב מלחמת ששת הימים, בשנת 1967. עקב התרחבות הכפר עם השנים, השדות השרועים צפונית לציר נושקים לבתי התושבים. שדה המוקשים בחוסאן הוא שדה המוקשים שגבה הכי הרבה חיי אדם בישראל כאשר לאורך השנים נהרגו בשדה 4 ילדים, ונפצעו 5 נוספים הכוללים חייל צה"ל בשנת 1982.

פעילות מת"ק בית-לחם הייתה פריסת שילוט וגידור בשיתוף עם כוחות ההנדסה, תיאום ושיתוף פעולה עם ראש מועצת הכפר ועדכון התושבים. אנשי הקישור הפלשתיני היו מעורבים לאורך כל התיאום כמו גם מושל בית-לחם שעודכן באופן שוטף.

כשיסתיים הפינוי תועבר האדמה לכפר, כשטחים ציבוריים.