השפעת הקשחת תנאי המשכנתאות עוד לא מורגשת

עלייה במחירי הדירות ברבעון הראשון של 2013 לעומת הרבעון הקודם. העלייה החדה ביותר במחירים נרשמה באשדוד ובירושלים.

ידידיה בן אור , ג' בסיון תשע"ג

אשדוד
אשדוד
פלאש 90

השמאי הממשלתי הראשי, טל אלדרוטי, פרסם את הסקירה הרבעונית באשר למחירי דירות בערים הגדולות, אשר מצביעה על המשך מגמת עליית המחירים בענף.

הסקירה נערכה ב- 16 ערים מרכזיות ומתייחסת לרבעון הראשון של שנת 2013.

תוצאות הסקירה מצביעות על עליה במחירי דירות בשיעור של כ- 0.9%, בהשוואה לרבעון הקודם - הרבעון הרביעי של שנת 2012.

עוד מצביעה הסקירה על  עליה של 5.0% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (ראשון 2012).

השמאי הממשלתי הראשי מדגיש כי במהלך התקופה הנסקרת נכנסו לתוקפן  הוראות חדשות של בנק ישראל בדבר הקשחת תנאי המשכנתא למשקיעים, אולם השפעתן לא באה לידי ביטוי בסקירה הזו.

העלייה החדה ביותר במחירים התרחשה באשדוד (4% יותר מהרבעון הקודם) ובירושלים (3% יותר מהרבעון הקודם). בחיפה, במודיעין וברחובות חלה לעומת זאת דווקא ירידה של אחוז אחד במחיר לעומת הרבעון הקודם.