'העדה החרדית' מציגה:
ההפגנה הגדולה נגד הגיוס

'העדה החרדית' מתכננת הפגנה משלה מול לשכת הגיוס ומבהירה: "הצבא - דבר פסול ואסור מעיקרו".

חיים לב - ערוץ 7 , ג' בסיון תשע"ג

הפגנת חרדים
הפגנת חרדים
צילום: פלאש 90

'העדה החרדית' לא ממתינה שמנהיגי הציבור החרדי ייצאו להפגין נגד תוכניות הגיוס ומתכננת הפגנה משלה ביום חמישי הקרוב, מול לשכת הגיוס בהשתתפות מספר רבנים בעלי שם בציבור החרדי.

מי שנענה לקריאת רבני 'העדה החרדית' הם הרב שמואל וואזנר והרב שמואל אוירבאך שצירפו את חתימותיהם על מכתב הקריאה להשתתף בהפגנה המתוכננת.

"בתכוף עלינו הגזירות הרעות המתחדשות בכל יום, להצר צעדיהם של יראי ה' וחושבי שמו בארץ הקודש על כל צעד ושעל", נאמר במכתב הקריאה, "עד כי נראה שגמרו אומר לכלות ולבטל דת ותורה מישראל בכל צורה ואופן שהוא, ועל גזירת הגיוס המרחפת מעל ראשי עם קודש, אשר הרשעים כים נגרש ומתייעצים איך להכניס את כלל בחורי ישראל אל הצבא, אשר הוא דבר פסול ואסור מעיקרו כאשר פסקו גאוני קמאי זיע"א וכבר גלינו דעת תורה שחייבים לעמוד על זה במסירות נפש".

"אין כוחנו אלא בפה, למחות לזעוק ולהריע על הצר הצורר, ולכן נחזיק אומנות אבותינו בידנו למחות שוב ושוב עד שתישמע צעקתנו וקריאתנו בפני יושבי תבל ושוכני ארץ".

"ביום חמישי, אסרו חג השבועות, נתאסף לעצרת קול זעקה והצלה בשעה 19:00 על פני רח' רש"י והרחובות הסמוכים, למחות נגד הכוונה לבולל את הציבור, ולמחות נגד מהלכי השלטון לבטל את התורה והחינוך מישראל בהכנסת זמורות זרות סורי הגפן נכריה אל תוכניות הלימודים".

"בד בבד נישא כפינו אל שוכן שמים שיראה בענינו ויצילנו מן הצרה הזאת, וגזירה עבידא דבטלא באם נעמוד בה בתוקף לבל להכנע לדרישותיהם במאומה, ולא לתת המשחית לבא אל בתינו בפשרות וויתורים כלשהם אשר מהם יפרוץ הפרץ ח"ו לכלות את הכל".

"חובה על כל אחד", המשיכה העדה החרדית במכתבה, "לבא ולהשתתף כי זהו קיומה של תורה והשם יתברך יחון אותנו לפליטת עולמים, ונזכה להתגלות כבוד ה' ולהתרוממות קרן התורה כי תעביר ממשלת זדון ואת רוח הטומאה מן הארץ".

יצוין, כי לפי שעה הזרמים המרכזיים בציבור החרדי לא צפויים ליטול חלק בהפגנה המתוכננת.