יאיר לפיד ורבי עקיבא - דעה

תקציב המדינה לשנים 2013 ו-2014, אשר יאושר היום בממשלה על פי הצעת לפיד, מחזיר אותנו לדברים שאמר רבי עקיבא לפני אלפי שנים.

שלמה פיוטרקובסקי , ד' בסיון תשע"ג

מכה בכנף. יאיר לפיד
מכה בכנף. יאיר לפיד
צילום: פלאש 90

1. אין תינוק שלא יודע לצטט את אמרתו של רבי עקיבא לפיה, "ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה", אולם לרבי עקיבא היו בימי חייו גם כמה אמירות פחות מפורסמות.

הגמרא (פסחים מ"ט ע"ב) מספרת, כי רבי עקיבא העיד על עצמו, "כשהייתי עם הארץ הייתי אומר: מי יתן לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור". באותה סוגייה הגמרא אומרת, כי "גדולה שנאה ששונאין עמי ארץ לתלמיד חכם משנאת עובדי כוכבים את ישראל".

התופעה הזו, שעמי הארצות שונאים את תלמידי החכמים איננה חדשה, אם כן, וחז"ל והראשונים אפילו הביעו הבנה מסוימת למקום ממנו היא נובעת. אולם למרות זאת ברור שמדובר בתופעה מאוד לא רצויה.

2. גם בימינו, כאשר נדמה שהשנאה הזו פסה מן העולם, מתברר פעם אחר פעם שהיא עדיין פה איתנו. לעיתים זו שנאה של ממש ולעיתים מתחפשת השנאה לזלזול. לא פעם תמהתי על ההערכה הבלתי מוסתרת שחשות דודות לאחיינית שזכתה בתואר הנכסף ד"ר, לאחר שסיימה כתיבת דוקטורט בלימודי מגדר, תחום בלתי שמיש בעליל, ולעומת זאת את האדישות המוחלטת מול האחיין שסיים זה עתה בהצטיינות לימודי דיינות.

3. השנאה או הזלזול באים לידי ביטוי גם בתקציב שאותו גיבש משרד האוצר בהובלתו של שר האוצר יאיר לפיד. הקיצוץ התקציבי הרוחבי הוא לכאורה בגובה של אחוזים בודדים, אולם את תקציב הישיבות מתכוונים באוצר לקצץ השנה ב-20 אחוזים ובשנה הבאה, 2014, בארבעים אחוזים. לפגיעה הזו מתווספות גזירות על הישיבות כמו ביטול הנחות ופטורים מארנונה וגזירות על האברכים כדוגמת ביטול זכותם להנחה במעונות.

אין שום דרך להסביר את הקיצוץ החריף הזה, שמשמעותו היא אחת, סגירתן של ישיבות רבות, אם לא כשמבינים שמדובר פשוט בשנאה. באוצר מבינים בכסף ויודעים שמוסד שתקצמיבו מקוצץ בארבעים אחוזים לא מסוגל לשרוד.

4. חשוב להדגיש שאין לקיצוץ הזה קשר לא למצבה הכלכלי של המדינה ולא לנושא השוויון בנטל. הקיצוץ בתקציב הישיבות הוא חסר כל פרופורציה לקיצוץ המתוכנן בתקציב המדינה כ-3 אחוזים בלבד. מדובר פשוט בהתנכלות לקיומן של הישיבות.

גם שוויון בנטל אין כאן. הפגיעה בישיבות איננה מוגבלת לתלמידים שאינם משרתים בצה"ל והפגיעה האישית תכלול גם אברכים ששירתו בצבא שלוש שנים ושבעתיד ילמדו מקצועות מכניסים. מדובר אך ורק ברצון לפגוע בלימוד התורה.

קשה להבין את הרצון הזה אם לא חוזרים אחורה לדבריו של רבי עקיבא, לדברים אותם הוא אמר כשהיה עוד עם הארץ, "מי יתן לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור".