תלמידי ישיבות הסדר. אילוסטרציה
תלמידי ישיבות הסדר. אילוסטרציהפלאש 90

בישיבות ההסדר ובישיבות הגבוהות הציוניות מביעים חשש כבד לנוכח הגזירות הכלולות בתקציב המדינה ובחוק ההסדרים הצפויים להיות מאושרים היום בממשלה.

בישיבות מציינים, כי הגזירות באות בהמשך לקיצוץ תקציבי שכבר החל בתקציביהן מאז תחילת השנה, עקב אי אישורו של תקציב 2013.

הקיצוץ התקציבי איננו מפריד בין הישיבות המשתייכות למגזר החרדי ובין הישיבות המשתייכות למגזר הדתי לאומי.

מאז תחילת שנת הכספים מקבלות הישיבות תמיכה שוטפת המקוצצת ב 20% מהתקציב הרגיל. בחודש מאי קוצצה התמיכה ב 20% נוספים ועמדה רק על 60% מהתקציב הרגיל. כבר עתה ישנן ישיבות רבות שאינן מצליחות לשלם לספקים ומשכורות באופן שוטף, ועומדות בסכנת התמוטטות כלכלית.

באוצר מתכננים לקצץ בתקציב הדו שנתי את תקציב הישיבות בשיעור של למעלה מ- 40%. ב- 2013 כ- 200 מיליון, וב- 2014 כ- 400 מיליון.

 בנוסף לקיצוץ זה מתוכנן קיצוץ נוסף בתקציבים הניתנים עבור תלמידי ישיבה הבאים מחו"ל ללמוד בארץ, קיצוץ ממנו ייפגעו מוסדות רבים הקולטים עליה, כמו מכון מאיר ועוד. בסך הכל עומד הקיצוץ על כ- 650 מיליון ₪. נציין, כי תקציב אגף הישיבות עומד על כ- מליארד ₪ מידי שנה.

בישיבות אומרים היום, כי "לא ייתכן כי מגזר הישיבות יקוצץ בשיעור הגבוה ביותר במשק, ובאפליה מוחלטת מול שאר מוסדות התרבות וההשכלה הגבוהה. מדובר בקיצוץ לא מידתי ולא קביל, שיביא למיטוט כלכלי של עולם התורה".

הפגיעה בישיבות אינה מסתכמת בכך. גזירות האוצר כוללות גם העלאת תשלומי הארנונה עבור בתי כנסת, דבר שיפגע גם הוא בישיבות שכוללות גם בית כנסת בקמפוס שלהם. בנוסף ייפגעו גם משפחות אברכים הלומדים בישיבות, ותכלול גם אברכים בוגרי צבא ומשרתי מילואים, אשר ייפגעו מביטול ההנחות בארנונה, במעונות היום ובצהרונים.

הפגיעה נובעת מכך שעל פי הקריטריונים שגיבש האוצר, לימוד בישיבה אינו נחשב ל"מיצוי כושר התעסוקה".

"אנו מוחים על כך ודורשים לתת לאברכים להשלים את שנות לימודיהם, בשנים שהם מכשירים עצמם בלימוד התורה לתפקידי רבנות והוראה,  ולא לפגוע בהם. משפחות אלו נמצאות גם כך עמוק מתחת לקו העוני, בדומה למשפחות סטודנטים. פגיעה בהם תכניס אותם לסחרור כלכלי ותפגע בפת לחמם של הילדים", מוסיפים באיגוד הישיבות הגבוהות הציוניות.

לאחרונה התקיימו מגעים רבים בין ראשי הישיבות וראשי הבית היהודי, בכדי להבטיח שיפעלו בכל כוחם נגד הקיצוץ הנרחב והמפלה. ראשי הבית היהודי התחייבו, כי יפעלו נגד הקיצוץ בתקציבי הישיבות בכללותן, ולתמוך בהמשך מפעל הישיבות.