מטוס מוסקיטו
מטוס מוסקיטו חיל האוויר

שרידיםשל מטוס מסוג"מוסקיטו" התגלו בשבוע שעבר בים, במהלךהקידוחיםלחיפושיהגז.

בצה"לבודקיםהאםמדוברבמטוסםשלשלסג"םעודדשתילוסגןאוריאלאשלז"לאשרנהרגובשנת1953 ומקוםקבורתםלאנודע. 

מבנה של מטוסי מוסקיטו של טייסת אבירי הצפון המריא בליל ה-6 באוגוסט 53 מבסיס חצור לטיסת אימון ארוכת טווח מעל לים התיכון. עם אור ראשון, המטוסים תוכננו לטוס דרומה לאימון הפצצה בשדה אברהם שבנגב.

בשלב מסויים של הגיחה, כשהיו המטוסים מעל לים מול חיפה, ביצעו הקפה ולפתע הבחין נווטו של הוגו מרום, שהוביל את המבנה, שמוסקיטו 13 שהטיס סגן אוריאל אשל יחד עם נווטו סג"מ עודד שתיל נעלם.

היות והוקפד על דממת אלחוט, החליט המוביל להמשיך במשימה ולא לשבור את דממת האלחוט, בהנחה שאשל ושתיל איבדו את המבנה. המבנה המשיך דרומה, וסיימו את האימון במטווח בשדה אברהם. לאחר שנחתו הסתבר שאשל ושתיל לא חזרו.

למחרת בבוקר נשלחו 2 מטוסי מוסקיטו מטייסת העמק לחפש את המטוס. תוך כדי חיפושים נכנס טייסו של מוסקיטו 12 לוורטיגו והתרסק לים.

גופותיהם של אשל ושתיל לא נמצאו עד היום והם הוכרזו כחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע.

דוברצה"ל, תא"ל יואב (פולי) מרדכי מסר הערב כי הצבא יעדכן את משפחות ההרוגים כשיהיו תוצאות חד משמעיות.

בישראללאנותרעודשוםשרידשלמטוסמוסקיטו.במוזיאון חילהאווירבחצריםישרקשנימנועיםשלהמטוס. המטוס היהבנויעץ, וערבמלחמתששתהימים, כשחששוממתקפהאוויריתשלהמצרים שרפואתכלמטוסיהמוסקיטו. אחד מהם לאנותר.