מפעל משנה תורה וישיבת 'אור וישועה' של הרב זיני מחיפה, ממשיכים בהוצאת ספרי הי"ד החזקה לרמב"ם והפעם רואה אור ספר ה'עבודה' העוסק בענייני המקדש.

הפעם הכרך רואה אור בשיתוף עם מכון המקדש בירושלים של הרב ישראל אריאל ולא בכדי.

על מנת להבין את דבריו של הרמב"ם – שמבין ספרי ההלכה הראשונים והאחרונים, הוא היחיד שעסק בנושאי המקדש (לעומת הטור, השולחן  ערוך ועוד), יש צורך בהסבר מדוייק, באיורים וציורים.

בית המקדש השני מתואר לפרטים במסכת מידות של המשניות והרמב"ם סיכם כדרכו את המשניות והוציא תחת ידו הלכה פסוקה, אלא שללא הציורים, ההלכה בנושא זה, שלצערינו אינו למעשה בדורנו, עלולה להשאר לוטה בערפל.

בעזרת הציורים והתמונות הצבעוניות והחדות מאוד של מכון המקדש, ניתן להבין בנקל את כוונותיו של הרמב"ם.

בין הציורים והתמונות המופיעים בסוף הכרך, ניתן למצוא את מרכיבי הקטורת, מיקומו של המקדש, חלוקת העזרות, צרות ההקרבה ועוד ועוד.

הציורים אינם מועילים רק להבנה השכלית, אלא הם עושים חשק גדול ללמוד את הלכות המקדש ומקרבים את הנושא ללומד.

כפי שהיה בכרכים הקודמים, גם בכרך זה ישנה הקדמה הפותחת את הדלת בפני הלומדים החדשים של נושא המקדש וריכוז פסוקי התנ"ך, העוסקים בהקמת המשכן והמקדש.

גולת הכותרת, היא כמובן הפירוש הבהיר והמובן שלוקח את דברי הרמב"ם ומפשיט אותם ללומדים.

לכרך מצורפים עיונים של ראש מכון המקדש, הרב ישראל אריאל ושל הרב יהושע פרידמן מהמכון, בדברי הרמב"ם – עוד דבר שיקרב את ההלכות ללומד.

אז אם ננסה לסכם במשפט אחד, נעשתה פה בהחלט עבודה מקיפה ומושקעת ביותר, שמקרבת הן את בית המקדש והן את דברי הרמב"ם לכל אחד ואחד מהלומדים.