הוקם "מטה דיור"

קבינט הדיור אישר את הקמת מטה דיור והוציא לדרך את הפרויקט לבניית דירות להשכרה לטווח ארוך. השר שלום: אלפי דירות רפאים בישראל.

ניר הר זהב , י"ג בסיון תשע"ג

בנייה
בנייה
פלאש 90

ועדת השרים לנושא הדיור אישרה הערב פה אחד בישיבתה הראשונה את הקמתו של מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר ואת גיבושו של הפרויקט הלאומי לדיור.

יו"ר קבינט הדיור, שר האוצר יאיר לפיד, אמר בפתח הישיבה כי הוזלת מחירי הדיור הוא אחד המבחנים הגדולים של הממשלה.

"יש לנו מצב חירום בדיור, שמאיים על דור שלם של צעירים שפוחדים שלעולם לא תהיה להם דירה. כל היושבים בחדר הזה מחויבים לפתרון הנושא ולהגשמת  יעדיו. לקבינט הדיור שתי רגליים שהן אחת. הראשונה היא תכניות הדיור הממשלתית, שמטרתה הסרת חסמים בירוקרטיים והגברת התיאום הבין-משרדי כדי לדאוג לעלייה בקצב התחלות הבנייה בישראל. לצידה יופעל פרויקט הדיור הלאומי לבניית 150 אלף יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך, אשר ייבנו על פני תקופה של כ-10 שנים. פרויקטים דומים בעולם הוכיחו שביכולתם לשנות מציאות של שווקי דיור".

שר השיכון, אורי אריאל, אמר כי הצעות האוצר שעלו בישיבת הקבינט הינן חשובות, משפרות את החלטות הממשלה הקודמת ומהוות פלטפורמה ראויה לדיור להשכרה, שיתן מענה לציבור רחב. "אני מתכוון לסייע בקידום הקמת המטה הלאומי שיעזור לתכלל את עבודת המשרדים השונים ולהסיר חסמים בדרך להגדלת התחלות הבניה, כשכבר בישיבות הבאות על פי סיכום עם שר האוצר בכוונתי להביא מערכת הצעות נוספות שגובשו במשרד השיכון ושיש בהן כדי להשפיע על מחירי הדיור ולהורידם".

שר הפנים גדעון סער הדגיש את חשיבותה של הפריפריה. "חיוני שהפרויקט יכלול את אזורי הפריפריה לצד המרכז. אני שמח שהצעת ההחלטה תוקנה על פי בקשתי והיא כוללת את הפריפריה".

שר האנרגיה והמים השר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום ציין כי יש אלפי דירות רפאים בישראל, למעלה מ-7,000 רק בירושלים וכ-5,000 בתל אביב. "צריך לקחת זאת בחשבון ולהחליט למכור או להשכיר את אותן דירות רפאים ובכך לצרפן להיצע הדירות הקיים בארץ".