"כדאי להיות יותר 'חכם' מצודק"

פורום אנשי ציבור שהוקם לדון בסוגיית השוויון בנטל שיגר מכתב לשר פרי והדגיש "כל כפייה עלולה להשיג את התוצאה ההפוכה".

ישי קרוב , י"ד בסיון תשע"ג

הרב אליעזר שנוולד
הרב אליעזר שנוולד
יח"צ

פורום של אנשי ציבור שהוקם במטרה לדון ולמצוא פתרון בנוגע לסוגיית ה'שוויון בנטל' שיגר לאחרונה מכתב לשר יעקב פרי.

במכתב שנשלח לשר פרי נכתב כי "המתווה צריך להיות על פי הכלל הקובע שכדי להצליח, כדאי להיות יותר 'חכם' מצודק".

"לשם כך חשוב לבצע מיפוי מפורט של כל הצרכים החיוניים לכל קבוצה בחברה היהודית בישראל ולגבש את המתווה באופן שייתן מענה מרבי לכל אחד מהם ולצרכי מדינת ישראל וכי כל כפייה כלכלית, חוקית או מנהלתית – עלולה להשיג את התוצאה ההפוכה. לכן יש להימנע ממנה".

עוד צויין במסקנות הוועדה כי "למרות שבדעת הקהל, הסוגיה המרכזית היא גיוס לצה"ל, הבעיה המשמעותית בשלב זה, היא השתתפות בכלכלה ותרומת החרדים בהכנסות המדינה ע"י השתלבותם בכוח העבודה במשק".

לדברי חברי הפורום, יש להתיר את הקשר ולתת לכל אברך מעל גיל 22 את הזכות ללכת לעבוד.

ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' אל"מ (מיל') הרב אליעזר שנוולד, החבר בפורום אמר "כולנו מכירים בצרכי הביטחון של המדינה וצה"ל ורוצים לראות בציבור החרדי שותף לנטל הביטחוני. חברי הפורום רואים בכך יעד לאומי. כולנו מבינים שששים וחמש שנות קיומה של המדינה ביחס לציבור החרדי, מזיק למדינה ומזיק לציבור החרדי".

"דרך הטיפול בסוגיה חייב להיות מתוך הדברות ושיתוף פעולה וכל דרך לנסות לכפות, לוקח אותנו אחורה. העמדת לוחות זמנים קצרים, עלולים לגרום לנזק שיהיה בכייה לדורות".