להיכנס לבית המקדש דרך התמונות

בספר חדש, מרחיב הרב מנחם מקובר אודות בית המקדש השני, ומחבר את הלומד בדרך ההסבר וציורים צבעוניים ותלת מימדיים, אל הנושא החשוב.

ישי קרוב , ט"ז בסיון תשע"ג

להיכנס לבית המקדש דרך התמונות-ערוץ 7
בית המקדש
דני ספרים

אוצר הבית השני
הרב מנחם מקובר
הוצאת דני ספרים 192 עמ'.

הרב מנחם מקובר ידוע בפעילותו למען הנחלת נושא המקדש, בקרב עם ישראל.

מבין ספריו שיצאו עד כה, ניתן למצוא ספרים העוסקים בהלכות בית הבחירה לרמב"ם, בנושא המשכן, בית המקדש הראשון בית המקדש השלישי ועוד.

כעת רואה אור בהוצאת 'דני ספרים', ספר נוסף שחיבר הרב מקובר וכל כולו עוסק בבית המקדש השני – אותו בית המקדש שבנו עולי בבל בתקופת מרדכי היהודי, לאחר הצהרת כורש, ופרטי בנייתו ומיקומם של הכלים מופיעים במסכת מידות שבסדר קדשים.

בפתח הספר כתב המחבר הקדמה רחבה על עניינו של המקדש, מיקומו וסגולתו ועל האידיאל הגדול והרצון העז בעצם קיומו של הבית.

את דבריו עטף הרב מקובר בציטוטים מאת החפץ חיים שזירז ללמוד את ענייני המקדש, הרמ"א שכתב ספר שלם אודות המקדש- 'תורת העולה', הרב פרנק שחיבר את 'מקדש מלך' בו הדגיש כי 'מוטל עלינו לעיין בזה עד מקום שידינו מגעת' ועוד.

בפרק הראשון, סוקר הרב מקובר את ההיסטוריה - מחורבן בית המקדש הראשון, דרך הרישיון שנתן המלך כורש, בניית הבית השני שהיתה כרוכה בהפסקה לזמן מה, ועד שיפוץ בית המקדש השני בידי המלך הורדוס.

לאחר מכן מגיע הפרק המיוחד העוסק בצורת המבנה של הבית השני – על עזרותיו, שעריו, לשכותיו, המזבחות, ההיכל, הקודש וקודש הקדשים. בפרק השלישי מפורטים צורתם של כלי המקדש.

לסיום הספר צירף הרב מקובר את מסכת מידות, שכאמור היא מקור המידע המהימן שחובר על ידי חז"ל אודות בית המקדש השני, ובה מפורטים כל המידות של המקדש ומה שבתוכו.

על המסכת כתב הרב מקובר ביאור מקיף, המחבר את המסכת ללומד בדרך להבנה של מבנה בית המקדש.

אינני יכול להתעלם מכמות טעויות ההקלדה המופיעות בספר. ספר שהשקיעו בו ללא הרף בכל צעד ושעל – מה שניכר בהחלט בכל עמוד ועמוד, מפסיד נקודות כשנתקלים בטעויות וחבל.

כל הספר, שהודפס על דפי כרומו, מלווה בציורים תלת מימדיים מדהימים, שצוירו בצבע מלא ובאיכות מופלאה, כך שהלומד בו מצליח להבין את המידות ואת הפעילות של בית המקדש לא רק בתאוריה אלא גם רואה בעיניו כיצד הדברים נעשו.

דפי הכרומו, הציורים, הצבע והביאור הופכים, ללא ספק, את בית המקדש לנחלת הכלל ויוצרים אצל הלומד תשוקה גדולה לבניין בית המקדש שייבנה במהרה בימינו.