תלמידים דתיים תלמוד תורה בית ספר כוכב יעקב
תלמידים דתיים תלמוד תורה בית ספר כוכב יעקב פלאש 90

מהדקים את הלחץ על הציבור החרדי.

בהודעה שהעביר משרד החינוך למנהלי תלמודי התורה בסוף השבוע האחרון, נמסר כי החל משנת הלימודים תשע"ד משרד החינוך יחדל מלתקצב שעות מרוץ ושעות טיפוח לילדי תלמודי התורה.

תחת הכותרת 'הקצאת שעות הוראה לשנת הלימודים תשע"ד', נאמר כי התקצוב האמור לתלמודי התורה מתבטל.

"הננו להביא לידיעתם כי בשנת הלימודים תשע"ד השתתפות משרד החינוך בשעות ההוראה תהיה בשעות תקן בסיסי בלבד ללא שעות תמרוץ וטיפוח".

מדובר בקיצוץ שאינו חלק מגזירות חוק התקציב וחוק ההסדרים המתגבש המכילים בתוכם גזירות מרחיקות לכת על עולם התורה, אלא הוראה שהחליט משרד החינוך לאמצה במסגרת מדיניותו החדשה.