סלומיאנסקי, בן ציון ויוגב
סלומיאנסקי, בן ציון ויוגבמועצת שומרון

בישוב רבבה התכנסו אמש (ב') פעילים וצירי ועידת הבית היהודי מיישובי המועצה האזורית שומרון והקימו את פורום הבית היהודי בשומרון. באירוע נבחר לתפקיד ראש הפורום דוידי בן ציון תושב אלון מורה.

"הקמת הפורום היא צעד חשוב נוסף בחיזוק הקשר בין מפלגת הבית היהודי לשומרון" קבע בן ציון. 

במהלך הדיון סיכמו ביניהם חברי הפורום את מטרות הפורום העיקריות בפעילותם בתוך מפלגת הבית היהודי. בין השאר: חיזוק הבנייה בשומרון, חיבור סניפים של הבית היהודי מכל הארץ לשומרון, וכן טיפול בבעיית יידויי האבנים.

בין השאר הוצגה בפגישה תוכנית למיגור בעיית יידויי האבנים ביו"ש שנכתבה בהתייעצות עם גורמי בטחון בכירים ביו"ש. התוכנית מציעה 3 פעולות אופרטיביות: רישות מוקדי סיכון במצלמות, דבר שיאפשר איתור מתפרעים ואמצעי הרתעה, קידום חקיקה משפטית לענישה משמעותית של מיידי אבנים, נושא שנשאר פרוץ עד היום לדברי הכותבים, ושימוש בכדורי גומי המשמש היום כאמצעי לפיזור הפגנות כנגד מידי אבנים בשטח.

את מפגשו הראשון של פורום הבית היהודי בשומרון כיבדו בנוכחותם ח"כ ניסן סלומינסקי – יו"ר ועדת הכספים, וח"כ מוטי יוגב – יו"ר ועדת המשנה לענייני איו"ש. השניים עדכנו את חברי הפורום במתרחש מתחת ומעל לפני השטח וענו לשאלות הרבות בענייני השעה כגון בחירת רב ראשי, ידויי האבנים, יוקר המחיה ועוד.

חברי הפורום הגדירו את מטרות הפורום כמקום מפגש חי ותוסס בו יפעלו בצוותא לטובת חיזוק השומרון וייצוגו מול מוסדות המפלגה ונבחריה בכנסת ובממשלה תוך שימת דגש על היעדים הרלוונטים לשומרון.

בדבריו אמר ח"כ ניסן סלומינסקי כי ישנם דברים רבים הטעונים שיפור ואחד מהם הוא הקשר החי של נבחרי הציבור עם השטח ובשל כך הוא רואה ברכה גדולה בהקמת פורום הבית היהודי בשומרון.

ח"כ יוגב ציין כי הוא חש שמשא העיסוק והדאגה לביטחונם של תושבי יהודה ושומרון מוטל על כתפיו ו"ההתיישבות אינה רק אידיאולוגיה אלא גם איכות חיים...".