הרבנות - לא בתחום הכנסת, "יש שם כופרים"

הרב רצון ערוסי סבור כי אין תפקידה של הכנסת להתערב בענייני הרבנות הראשית, "בית המחוקקים מכיל נציגויות מכל גווני הקשת".

ישי קרוב , י"ט בסיון תשע"ג

הרב ערוסי
הרב ערוסי
הליכות עם ישראל

רבה של קריית אונו, הרב רצון ערוסי, התייחס בפינתו היומית באתר 'נצח ישראל' להתערבותה של הכנסת בחקיקת חוקים בענייני הרבנות.

"בזמן שסנהדרין היתה קיימת היא היתה מורה הוראות ומתקנת תקנות בנוגע לבחירת דיינים וחברי סנהדרין ולכל עניין דתי, זאת משום שהסנהדרין פועלת על פי תורה מן השמים וכל התייחסותה לכל דבר היא מנקודת ראות זו".

"במדינת ישראל זכינו מצד אחד לשלטון ריבוני בארץ שלפי הרב קוק יש לו מעמד של כמעט מלכות ישראל ומבחינה זו הוא מחוקק חוקים שאמורים לחייב את האזרחים. אך מצד שני, אי אפשר להתעלם מהבעיה שבית המחוקקים של היום מכיל נציגויות מכל גווני הקשת - יהודים ושאינם יהודים, דתיים וחילוניים וחלקם אף בעלי השקפות שונות ואפילו ניגודים כגון כופרים בתורה, הכל במסגרת הפלורליזם".

הרב ערוסי הדגיש כי בית המחוקקים יעודו לחוקק חוקים, אך הבהיר כי "היינו מצפים מחברי הכנסת להבין את הרגישות בעניין של ריבוי חקיקיה בעניין מוסד דתי מובהק שיש לו ייחוד משלו".

"המחוקק צריך לדעת", הדגיש רבה של קריית אונו, "שלא להיכנס לנושאים אלו, בדיוק כמו שהוא לא מתערב במה שקשור לבית המשפט, שאם יעשה זאת אז תקום קול זעקה".

הרב ערוסי התייחס גם לחוק המגביל את גיל הרבנים, "חבל שמדינת ישראל הגבילה את גיל הרבנות. ככל שהרב מזקין הוא חכם יותר ובעל השפעה עצומה יותר. ההגבלה היחידה צריכה להיות מעשים".