היועמ"ש: מותר להעדיף משרתים במכרזי שיכון

היועץ המשפטי לממשלה קובע כי לממשלה מותר להעדיף בוגרי צבא ושירות לאומי ואף מילואימניקים במכרזי מחיר למשתכן ושכירות במחיר מופחת.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"א בסיון תשע"ג

העסיק עובד זר. יהודה וינשטיין
העסיק עובד זר. יהודה וינשטיין
פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה קיים דיון לאחרונה בלשכתו שעסק בשאלת העדפת יוצאי צבא ושירות לאומי ואזרחי וכן משרתי שירות מילואים, במסגרת קריטריונים למכרזי מחיר למשתכן ושכירות במחיר מופחת.

הדיון התקיים על רקע הצעת החלטה שגיבש משרד האוצר, לצורך אישורה במסגרת קבינט הדיור.

היועץ המשפטי לממשלה החליט לאשר את הקריטריונים האמורים, וקבע כי הם עומדים במבחני הסבירות והמידתיות. בעקבות אישור היועץ - הצעת החלטה זו, לצד הצעות החלטה נוספות מטעם משרד האוצר, הופצה השבוע לגורמים הנוגעים בדבר.

בדיון שהתקיים אצל היועץ המשפטי לממשלה נבחנה הצעת משרד האוצר לייצר עדיפות למשרתי שירות צבאי ושירות לאומי או אזרחי וכן שירות מילואים במכרזים של רשות מקרקעי ישראל או של משרד הבינוי והשיכון בשיטת מחיר למשתכן או שכירות במחיר מופחת.

הצעת משרד האוצר נוסחה בדומה להמלצות שהופיעו בדוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג).

היועץ אישר כי למשרתים כאמור יינתן ניקוד עודף בשיעור מסוים ומידתי, על פני מי שלא שירת. ההעדפה תינתן כך שחלק מיחידות הדיור, יוקצו למי שיצבור ניקוד גבוה שאליו יוכל להגיע רק מי שעשה שירות צבאי, שירות אזרחי או לאומי וכן שירות מילואים.

עוד נדון קריטריון של מיצוי כושר השתכרות. בהקשר זה נקבע כי השיווקים בשיטת מחיר למשתכן יתחלקו בין שיווקים  לכלל הציבור ובין שיווקים למגזר הערבי ולמגזר הדתי  כאשר בקבוצה הראשונה יהווה קריטריון זה תנאי סף, ובקבוצה השנייה – יהווה רכיב בצבירת הניקוד בלבד.