משה יעלון
משה יעלוןמכון פישר
שר הביטחון משה (בוגי) יעלון השתתף (יום ה') באירוע ההוקרה למערך המילואים והתייחס לרפורמת הגיוס החדשה עליה החליטה ועדת פרי.

"כמי שנשאו כבר שתיים-שלוש אלונקות לאורך שירותכם, אתם יודעים כמה קשה לשאת את האלונקה כשהמשא אינו מתחלק שווה בשווה בין כל אלו שאמורים לקחת חלק במשימה", אמר יעלון למילואימניקים.

הוא הוסיף כי במשך זמן רב מדי "נטל האלונקה" לא התחלק באופן הוגן, כלשונו, ואת ההשפעות הרגישו חיילי המילואים. "בראש ובראשונה במספר הצווים שהגיעה אליכם מדי שנה לתיבת הדואר. אך בעיקר בתחושה שלא כל חלקי העם שותפים בשירות בצה"ל, ובנשיאה באחריות הכלכלית, גם כן.

"אל הסוגייה הזו ניגשתי בכובד ראש ובחרדת קודש, כמי שהתגייס לשירות מילואים במלחמת יום הכיפורים ונשאר חלק ממערכת הביטחון עד היום. מתוך ההיכרות רבת השנים שלי עם הנושא ידעתי שמלאכת הבנייה מורכבת ומבוססת על תהליך ארוך, ושסדרי עולם של 65 שנים לא משתנים באבחת חרב, וגם לא בדיבורים או בכותרות גדולות או באיומים. יש לעשות זאת צעד אחר צעד, לבנה אחר לבנה, באחריות ובשיקול דעת ותוך שמירה על סבלנות ועל הידברות עם כל הגורמים".

הדרך לשוויון בנטל, אמר יעלון, לא עוברת דרך שנאה "ולא בניסיון להשיג רווחים פוליטיים מידיים. אסור לנו לעשות זאת, לא כלפי החרדים ולא כלפי הערבים, שגם הם חלק מהמרקם המיוחד הזה שנקרא מדינת ישראל".

שר הביטחון התייחס גם לקיצוץ המשמעותי בתקציב הביטחון. "לאחרונה אנו מתמודדים, לצד האיומים הביטחוניים, גם עם מערכה נוספת: הקיצוצים בתקציב שאינם פוסחים גם על מערכת הביטחון, על צה"ל ומערך המילואים. מערכת הביטחון וצה"ל אינם מנותקים מהמציאות הכלכלית שהתרגשה עלינו, וגם כאן נדרשת השתתפות בנשיאה באחריות. אנו נכונים לכך, אך עושים זאת בלב כבד ובדאגה גדולה נוכח המציאות הביטחונית המורכבת שניצבת בפנינו, שכן המחיר אינו קל והסיכונים שאנו נוטלים אינם פשוטים: בתקופה הקרובה ניאלץ לבצע הורדה משמעותית של כמות האימונים, לקצץ בתקנים ואף לסגור יחידות. עם זאת נעשה ככל הניתן, האפשרי ומעבר לכך, כדי לצמצם את הפגיעה בכשירות ובמוכנות של היחידות, ובהתעצמות".