הרב נתן בוקובזה
הרב נתן בוקובזה מוסדות מאורות נתן

שבע שנים עברו מאז הלך הרב נתן בוקובזה זצ"ל לעולמו, בשבת הגדולבשנת תשס"ו.

ילדיו החליטו להוציא לאור ספר שיתאר את חייו ומעשיו הרבים של הרב – 'עמודהחסד'.

בספר שנערך על ידי הרב יהודה אדרי ניתן ללמוד אודות הרב מלידתו, ילדותו,מוסדות החינוך בהם למד, שירותו הצבאי, פעילויות החסד ועוד.

בתאורים של חייו בספר שנכתבו בחן, ניתן למצוא את המיוחדוּת של הרב,הרצון שלו להשפיע ומסירותו למען עם ישראל.

הרב בוקובזה שהלך לעולמו בגיל 43, ניצל את חייו לסייע לנזקקים,אברכים, מבקשי עצה וברכה. עורכי הספר מספרים כי הרב לא הסתפק בהקמת מוסד או ארגוןוהטלת המשימות על מישהו אחר. הוא היה מגיע בעצמו לקיטנה שהקים, לארגון החסד עליוחלם ולכל מקום בו היה לו חלק.

הספר מחולק לחמישה ראשי פרקים כאשר הראשון שבהם הוא תולדותיו - מלידתוועד מחלתו ופטירתו. בפרק זה כתבו העורכים את מסכת חייו – שלב שלב.

בפרקים הבאים, המתארים את מעשי החסד של הרב, סדר יומו העמוס, הברכותלקהל הרחב, קרבתו לגדולי ישראל – קובצו הסיפורים שנשמעו על ידי משפחתו, תלמידיוומכריו.

הספר, המלווה בתמונות רבות מנקודות מרכזיות בחיי הרב, נכתב בצורהבהירה ונעימה, קל ונעים לקרוא ובמהרה מתחברים לדמותו של הרב, שוודאי זו היתה מטרת כתיבתהספר.

ניכר כי מחברי הספר התחקו אחר מסכת חייו של הרב בצורה הכי מדוייקתשידם הגיעה וכמו חייו כך הספר עליו – מאגד בו את כלל ישראל.

כמו שהרב היה של כלל ישראל, גם בספר מתוארות הנקודות בחייו - גם אם לכאורהנראות הסותרות זו את זו - לימודיו ב'קריית נוער' בירושלים ואחר כך הלימודים בישיבתהנגב, לימוד התורה במוסדות חרדים ובמקביל שירותו הצבאי מתואר בספר ולא כדרך אגב,התכניות שהעביר הרב בתחנות הרדיו החרדיות וגם בערוץ 7 ועוד ועוד.