פתאום בחזית - ישיבות ההסדר תחת מתקפה

מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר מספר על ההתמודדות מול שטף הביקורת על מסלול ההסדר ומבהיר כי כוח הציונות הדתית בכנסת מורגש לטובה.

, כ"ד בסיון תשע"ג