יפו. נישואי תערובת
יפו. נישואי תערובתפלאש 90

בימים בהם על ישראל מופעל לחץ בינלאומי לפשרות מדיניות ולמחוות לרש"פ לקראת אפשרות של חידוש המו"מ המדיני שבה הטלוויזיה הפלשתינית הרשמית ומעלה לשידור קליפ תחת הכותרת 'שיידע כל אדם שאני לא מתפשר'.

בדיווח של ארגון 'מבט לתקשורת הפלשתינית' תורגם הקליפ בו על רקע הכתוביות המתחלפות על המסך נראים צילומי מבנים ישנים, ברובם לא מזוהים, ומשתמע כי הם, כמו יפו המוזכרת בכתובית האחרונה, נמצאים בתוך "פלשתין" ושהרש"פ תובעת עליהם בעלות.

הכתוביות המדוברות הכריזו:

"שתדענה כל הדתות שאני לא שובת נשק", "שידעו כל האדם שאני לא מתפשר", "שתדע כל האנושות שאנחנו גאים בפטריוטיות [שלנו]", שתדענה כל האומות שאנחנו גאים בנחישות [שלנו]", "שתדע פלסטין שאני אוהב אותה אהבה משוגעת", "שתדע יפו שעוד אשוב אליה".