מחשבון, כלכלה, מתמטיקה
מחשבון, כלכלה, מתמטיקה ShutterStock

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית.

ההצעה נדונה בוועדת הכספים בראשות ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי). בדיון המליאה אמר סלומינסקי כי "הבנו שאין ברירה: או להטיל גזירות קשות מנשוא – או להמיר אותן בהגדלת הגירעון".

לפי הצעת החוק שאושרה סופית, תועלה תקרת הגירעון לשנת 2013 ל-4.65% במקום 3%, ובשנת 2014– ל-3% במקום 2.75%.

עוד נקבע בהוראת שעה כי הממשלה תהיה רשאית להגדיל את סכום הוצאותיה בשנת 2013 בשיעור נוסף של 2.2% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2012.

בדיון שקיימה ועדת הכספים להכנת ההצעה לקריאה שנייה ושלישית, אמר יו"ר הוועדה סלומינסקי, "כל תקציב המדינה מבוסס על החוק הזה. בעבר הציעו ח"כים מהאופוזיציה לשר האוצר, שבמקום לקצץ, יגדיל את הגירעון. כפי הנראה שר האוצר שמע לעצה באופן חלקי ועל-כן, עתה עומדת לפתחנו בקשה להגדלת יעד הגירעון".

"העלאת יעד הגירעון, הינה מהלך רצוי, שיימנע את הצורך בקיצוצים כואבים או בהעלאת מיסים והטל גזירות חדשות", אמר סלומיאנסקי.

רכז מאקרו באגף תקציבים באוצר, יוגב גרדוס, הסביר בישיבת הוועדה את הסיבות והרקע לבקשה להגדיל את יעד הגירעון: "הכנסת הטילה על הממשלה בחקיקה, שתי מגבלות בנושא תקציב המדינה, שתי הגבלות פיסקאליות: החל מ- 1992, נקבעת תקרת הגירעון. הגירעון מחושב כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי. ומגבלה שנייה, מגבלת ההוצאה התקציבית".

"כיום יעד הגירעון עומד על 2.5% מהתוצר שהם 27 מיליארד ₪. הבקשה היא להגדיל את היעד ל- 3% מהתוצר, שהם 30 מיליארד ₪. הממשלה הקודמת לא הצליחה להעביר תקציב ועכשיו נכון ליוני 2013 תקציב 2013 טרם אושר ולא צפוי להיות מאושר עד סוף יולי 2013 וזה מגביל את הממשלה לעמוד בשתי המגבלות הללו מבחינת התקציב. הגירעון התקציבי ב- 2012 הסתכם ב- 4.2% תוצר שהם חריגה של 2.2% (כ- 20 מיליארד ₪) מתקרת הגירעון הקבועה בחוק לאותה שנה".

"הפער נובע, רובו ככולו, מחסר בהכנסות המדינה ממיסים ביחס לתחזית וחסר זה צפוי להמשיך גם ב- 2013 – 2014. בנוסף, הממשלה קיבלה על עצמה התחייבויות תקציביות נוספות, מעבר לתקציב שנקבע מלכתחילה והדבר מגדיל את ההוצאה הממשלתית גם  ב- 2013– 2014. החשש שהגירעון, ללא נקיטת צעדים, עשוי להגיע ל- 5.5%".

גרדוס נימק ש"על-כן אנחנו מבקשים לקבוע יעד גירעון חדש של 4.65% מהתוצר ולהגדיל את מגבלת הוצאה ב- 2.2%. לסיכום, ב- 2013 היעד יהיה 4.65% במקום 3% (40 מיליארד ₪) וב- 2014 3% במקום 2.75% (כ- 30 מיליארד ).

57 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה שלישית ו-19 התנגדו לה.