מתיחות? פרוש
מתיחות? פרושפלאש 90

ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) שלח אתמול מכתב ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה וינשטיין, בו ביקש את חוות דעתו המשפטית בנוגע לתזכיר הצעת החוק שירות וביטחון שהופץ על ידי הממשלה, כאשר מתוך המכתב משתמע שחובת הגיוס וחובת שירות האזרחי תחול רק על האוכלוסייה היהודית ולא על הציבור הערבי.

במכתב שנשלח ליוע"מש, כותב פרוש כי "במענה לשאלתי במכתב שנשלח אליך בתאריך כ"ט אדר תשע"ג ( 11.3.14), האם ניתן מבחינה משפטית לחוקק חוק שידרוש גיוס ושירות אזרחי חובה רק מיהודים, ואילו על המיעוט הערבי במדינת ישראל לא יחול חוק כזה, ענית במכתבך שנכון יהיה להמתין ולראות מה יהיה טיבו של ההסדר המשפטי שיגובש בנושא השירות האזרחי. ככל שיסתמן שתגובש ההצעה לחקיקת חובת שירות אזרחי ישירה ועצמאית, תיבחן גם העמדה המשפטית ביחס להצדקה להחיל חובה זו ביחס למיעוט הערבי".

כאמור, מסיים פרוש כי "תזכיר חוק הגיוס הופץ שבוע שעבר, על פיו יחול חובת גיוס ושירות אזרחי רק על האוכלוסייה היהודית בלבד, תוך התעלמות מכל הקשור למיעוט הערבי, כך שאבקש את חוות דעתך המשפטית בנושא".