יומן אישי בעתות מלחמה

מפגש אקראי בכנס הוליד גילוי חומר מקורי השופך אור על מלחמת העולם השניה ויהודי תוניס.

אבי חיים , ח' בתמוז תשע"ג

בית כנסת בתוניסיה
בית כנסת בתוניסיה
רויטרס

כיבוש תוניסיה על ידי צבאות הציר
קלמנט הורי
הערות: חיים סעדון.
הוצאת יד בן-צבי ו"יד ושם", 143 עמ'.

בהיסטוריה הכל משוכתב - מה נעשה ומי גרם למה, הכל נכתב מפרספקטיבה של שנים, או חודשים לכל הפחות. לכן הערך של מסמכים שנכתבו בזמן אמת הוא גדול.

שמחתו של חיים סעדון, חוקר יהדות תוניסיה, היתה גדולה מאוד כאשר פנה אליו מכר במהלך כנס וסיפר לו כי לחמיו היה יומן אישי שכתב במהלך המלחמה.

על מנת לקרוא ולהבין את מה שכתוב ביומן, נעזר סעדון בחומרים אותנטיים אחרים בני התקופה כמו עיתון ידוע בתוניסיה. וכך, עם קריאת היומן המקורי התגלו דברים שונים על התמודדות יהודי תוניסיה עם כיבוש צבאות הציר את אזורם.

קלמנט הורי, שכתב את היומן בן השנים 1942 ל-1943, היה יליד 1888. הוא נפטר בשנת 1968 ממחלת הסרטן, לאחר ששרד את המלחמה.

יתכן כי כתב יומנים נוספים אך המשפחה לא מצאה אותם. מכל מקום המסמך המקורי כשהוא מלווה בהערותיו של חיים סעדון מאפשר הבנה טובה יותר של הדברים, משום שנדרש רקע היסטורי כדי להבין את דבריו של מי שחי תחת כיבוש.

היומן עצמו חושף גם את דרכי התמודדותה של משפחה היהודית כולה, ובכך חשיבותו.