אייכלר לרב לאזאר: "חיזוק לשעה ולדורות"

בעבקות השבת הספרים היהודיים לחב"ד, בירך ח"כ אייכלר את רבה של רוסיה, "זכית לקבל אותיות פורחות בשם מליוני גוילין נשרפין".

חיים לב , ח' בתמוז תשע"ג

מקווה להתחזקות. אייכלר
מקווה להתחזקות. אייכלר
חזקי עזרא

עם היוודע דבר בואו של נשיא רוסיה להחזיר לידי היהודים במוסקבה את הספרים של "אוצרות שניאורסון", פנה ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) לרבה של רוסיה הרב בערל לאזאר להביע את שמחתו של העולם היהודי על מה שהשגדיר 'נצחון הספר על הסייף'.

"מליוני יהודים שמסרו את נפשם על יהדותם ונאסרו וניספו על דבקותם בספר התורה, מערבות סיביר ועד 'סופות הנגב' בקישינוב, ניצחו היום הזה.

שרו של אדום אכן פגע בכף ירך יעקב, אך נאלץ להודות על הברכות שקיבל יעקב אבינו, גם כשהוא צולע על ירכו. עוד לא זכינו לגאולה. עשיו וארבע מאות איש עמו עדיין עומדים עלינו לכלותנו בכל דור ודור. רק הקב"ה מצילנו מידם. אבל עצם ההכרה של השלטון הרוסי בזכותנו על ספרי הקודש, שנגזלו בידי קליפת הכפירה והקומוניזם, היא אלומת אור בחשכת הגלות", אמר אייכלר.

"דורות רבים לא זכו לראות בהתבקעות קליפת הכפירה, ששלטה בכיפה מאה שנים בהסתר פנים נורא. הנשמות הטהורות שנותקו והובסו בידי הסייף שקרע את הספר, עד כי אמרנו נגזרנו לנו - חגגו היום. כל יודעי קורות העיתים ברוסיה, שילדיה נעקרו מן החיידר והישיבה וספריהם ירדו לגניזה, השתוממו לראות את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בכבודו ובעצמו, בא להחזיר את הספרים הק׳ שנגזלו מאוצרות האדמו״ר הריי״צ זיע״א לידי שליח חב"ד, במוסקבה רבה של רוסיה הרב בערל לאזאר שליט"א.

"היום הזה הוכח לעין כל, כי שום אומה ולשון לא תוכל להם לאותיות התורה החיים חיי נצח. גם כשגוילין נשרפין ואותיות פורחות, נצח ישראל לא ישקר. זכיתם למה שלא זכו דורות רבים לראות ולהראות לעולם כולו כי לא יטוש ה' עמו. היום הזה נתן ה׳ בלבו של פוטין לבוא אל הרב ולהחזיר הספרים, כתשעים שנה לאחר שנאסר האדמו״ר הריי"צ זיע"א על ידי הקומוניסטים ונגזלו אלפי ספרים בעת המאבק לעקירת תורת ישראל. והנה בזכות הצדיקים והקדושים, זכה העולם היהודי לראות בנצח ישראל כי ״דידן נצח״ וחיי עולם נטע בתוכנו״, כתב.

אייכלר הסביר כי האירוע הזה נותן חיזוק לא רק ליהודי מוסקבה ולחסידי חב"ד שנאבקו בהוראת האדמו"ר מליובאויטש זצ"ל במשך עשרים שנה להחזרת הספרים. "זה חיזוק לשעה ולדורות, לכל הדור הצעיר הנאבק גם היום לשמור על פך השמן הטהור של לימוד התורה בטהרה בארץ ובתפוצות. זה נותן לנו כוח להילחם בלי להתייאש נגד עוקרי התורה, עד שהקב"ה יחוס עם עני ואביון, שלא תקרה ח"ו בארץ ישראל שואה רוחנית, כפי שקרה ליהדות רוסיה באסון הניתוק מספרי התורה. תהא החזרת הספרים לאות ולעד נגד אלה הרוצים לשרוף את אותיות התורה מלב הנוער והילדים בתלמודי התורה ובישיבות הקדושות ובבתי החינוך לבנות בדרך ישראל סבא. מלחמת הכפירה פושטת צורה ולובשת צורה ומבקשת לפגוע בקדושת ישראל בכל דור ובכל מדינה ומדינה ככתבה וכלשונה. אך עצת ה' לעולם תעמוד מחשבות לבו לדור ודור".

"החזרת הספרים הק' על ידי הנשיא פוטין, היא אות לבני מרי כי התורה חזקה מן המרחב והזמן. נמשיך לסחוב את העגלה המלאה בספרים, עד שיתקיים הכתוב: "יקום אלוקים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו. כהמס דונג מפני אש, יאבדו רשעים מפני אלוקים וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלוקים וישישו בשמחה", סיים אייכלר את מכתבו.