שרידי 'פוליו' נוספים התגלו בדרום

שרידים נוספים של הנגיף התגלו על ידי משרד הבריאות, גם במערכות הביוב בערערה, תל שבע ובמט"ש שוקת.

ישי קרוב , ט' בתמוז תשע"ג

חיסון. אילוסטרציה
חיסון. אילוסטרציה
פלאש 90

בבדיקות שערך משרד הבריאות נמצאו שרידים נוספים של נגיף ה'פוליו' במערכות הביוב בערערה, תל שבע ובמט"ש שוקת.

במשרד מסבירים כי מדובר במצב המצריך עירנות ומחייב הערכות מיוחדת, "משרד הבריאות מקיים התייעצויות שוטפות עם ארגון הבריאות העולמי וכן עם ה CDC האמריקאי", נמסר.

כמו כן התקיימה היום ישיבת התייעצות רחבה בהשתתפות אנשי המקצוע במשרד הבריאות, נציגי הצט"מ (צוות טיפול במגיפות), נציגי הוועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים ונציגי הוועדה למעקב אחר הפוליו בישראל.

בין השאר נבחנה שאלת מדיניות החיסון והתאמתו למצב שנוצר.

בעקבות ההתייעצויות עד כה, החליט משרד הבריאות לפעול באופן הבא:

1. איתור והשלמת החיסונים לכל הילדים שאינם מחוסנים לפוליו עד גיל 6, בכל הארץ, בדגש מיוחד על אזור הדרום. במטרה לממש זאת, טיפות החלב יזמנו באופן אקטיבי את הילדים שאינם מחוסנים באופן מלא על פי תכנית החיסונים המותאמת לגילם.  חשובה עירנות ההורים לבחון את פנקסי החיסונים של ילדיהם ולפנות לטיפות החלב להשלמת חיסונים.

2. משרד הבריאות יצא בימים הקרובים בהסברה באמצעי התקשורת המתאימים כדי להגביר מודעות לחשיבות השמירה על היגיינה. שטיפת ידיים עם סבון לאחר שירותים , החלפת חיתולים ולפני מגע עם אוכל.

3. בימים הקרובים יתבצעו דיגומים נוספים ויאספו נתונים בהיקף רחב יותר. כמו כן תבוצע הערכת סיכונים נוספת. בהתאם למכלול הנתונים שיצטברו, יתקיימו התייעצויות נוספות עם ארגון הבריאות העולמי וה CDC , כדי להחליט על המדיניות המתאימה למאפייניה הייחודיים של ישראל כמדינה עם כיסוי חיסוני גבוה של 95% כנגד פוליו.