הסתדרות הרבנים דאמריקה: תומכים ברב סתיו

ראשי "הסתדרות הרבנים דאמריקה", ארגון הרבנים האורתודוקסים המזוהים עם הציונות הדתית, שיגרו מכתב תמיכה לרב דוד סתיו.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט' בתמוז תשע"ג

הסתדרות הרבנים דאמריקה: תומכים ברב סתיו-ערוץ 7
הרב דוד סתיו
יוני קמפינסקי

ראשי "הסתדרות הרבנים דאמריקה", ארגון הרבנים האורתודוקסים המזוהים עם הציונות הדתית, שיגרו היום (שני) מכתב תמיכה לרב דוד סתיו, רב היישוב שוהם ויושב ראש הנהלת רבני צהר.

נשיא הארגון, הרב שמואל גולדין, וסגנו, הרב אריה מטנקין, כתבו לרב סתיו, כי "בשם כל חברי הסתדרות הרבנים דאמריקה אנו מביעים העידוד והתמיכה שלנו לכת"ר, רב בישראל שעליו אומרים, 'ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר'".

"רעדנו בשומעינו הדברים הנוראים שדבר הרב עובדיה יוסף על אודות כת"ר במוצ"ש שעבר וגם מה ששמענו על האירועים בבני ברק בחתונתה של בתו של הרב רבינוביץ. זו תורה וזו לומדיה?", תוהים הרבנים ומצטטים את דברי הגמרא על חילול ה', "אוי לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו שלמדו תורה אוי לו לרבו שלמדו תורה פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו".

לדבריהם, "אנו מביאים את ההכרת הטוב שלנו בשביל כל מה שעשה כת"ר לטובת כל כלל ישראל, ארץ ישראל, ומדינת ישראל. אנו מצפים לעבוד ביחד עם כת"ר משך שנים רבות להגדיל תורה ולהאדירה ולקרב לבבות לאבינו שבשמיים בקיום מה שכתוב, "ואהבת את ה' א להיך, שיהא שם שמים מתאהב על ידך".

נזכיר כי על פי דיווחים בתקשורת הותקף הרב סתיו בחתונת בתו של רב הכותל המערבי, הרב שמואל רבינוביץ', זאת בין השאר בעקבות הדברים החריפים שאמר עליו מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב עובדיה יוסף, בדרשתו השבועית.