הרב יונה גודמן טוען כי בימינו מתרחבת תופעה של צעירים (ומבוגרים...) הרואים עצמם כדתיים וכשומרים על הלכות – עיקריות בלבד.

קיום פרטי ההלכות נתפס אצלם לעתים כקטנוניוּת ואף כסותרת לרוח הגדולה של אמונה וקרבת אלוקים בה הם חפצים. חלקם אינם מתעניינים או יודעים את פרטי ההלכות ואחרים לעתים יודעים אך בוחרים לא להקפיד על "זוטות" כאלו.

לדעתו של הרב יונה, דווקא בימינו נדרש מאמץ חינוכי של הבית כדי לחנך לערכם של פרטי ההלכה. לקראת ימי הקיץ, בהם יוצאים הילדים מהשגרה ואף פוגשים מגוון מצבי חיים שונים מאשר בשגרת שנת הלימודים – קיימת לדבריו חשיבות בהגברת המודעות ללימוד פרטי ההלכה.

בין השאר, מציע הרב יונה לשקול שיחה עם ילדי המשפחה סביב שולחן השבת על דמותו ופועלו של הרב נויבירט, בעל הספר "שמירת שבת כהלכתה" שהלך לעולמו בשבוע שעבר. זאת כדרך אפשרית אחת לבחון את הנושא בעזרת היכרות עם אורח חייו של אדם שעמל שנים ארוכות על חיזוק היכולת לקיים מצווה חשובה אחת, היא מצוות השבת. כאמור, הרב יונה רואה בשיחה על הספר שמירת שבת ומחברו רק דוגמא למהלך משפחתי עקרוני בה מחנכים במודע לחשיבות לימוד פרטי ההלכה וקיומם. זאת כביטוי לחיי אמונה גדולים ולא חלילה כמחנק להם.