ראש מכון כת"ר, הרב שלמה אישון, הוציא נייר עמדה הבוחן לפי מקורות ההלכה את השפעות הארכת שעון הקיץ, זאת אור החלטת הממשלה בנוא. 

הבוקר (ראשון) החליטה הממשלה לאשר את המלצת שר הפנים, ח"כ גדעון סער, להאריך את שעון הקיץ עד לסוף חודש אוקטובר. יו"ר הועדה להארכת שעון הקיץ, שמואל אבואב, ציין כי שעת אור נוספת תתרום לרווחת הציבור ולמשק. מנגד נשמעים קולות מהציבור הדתי כי הארכת שעון הקיץ תפגע בהלכה.

"לוח הזמנים של היהודי מושפע מזמני הזריחה והשקיעה: זמן תפילת שחרית תלוי בזמן הזריחה וזמן כניסת השבת, צאת השבת והמועדים תלוי בזמן השקיעה, כך שהזמנים אינם תלויים בשעון הנהוג במדינת ישראל", פותח הרב אישון, וממשיך, "מכך שההתנגדות בציבור הדתי להארכת שעון הקיץ אינה נובעת מסיבות הלכתיות".

למרות זאת, אין להתעלם מכך ששעון הקיץ עלול להקשות בעיקר לאפשרותו של העובד להתפלל תפילת שחרית לפני צאתו לעבודה. "ההלכה קובעת כי תפילת שחרית צריכה להתחיל כעשרים דקות לפני זריחת השמש, עם זאת ההלכה מכירה באילוצים שונים ומאפשרת להתחיל את תפילת שחרית כחמישים דקות לפני הנץ החמה, אך לא מוקדם יותר", טוען הרב אישון.

בדיקת זמני היום מעלה כי אם יונהג שעון קיץ עד סוף חודש אוקטובר, הרי שבמחצית השנייה של החודש יהיה צורך להתחיל להתפלל לאחר השעה 6 בבוקר. ההשלכה לכך היא שסיום תפילת שחרית יהיה לא לפני השעה 6:45, ובימי שני וחמישי בהם התפילה מתארכת אף מאוחר יותר. בחלק ממקומות העבודה נדרשים העובדים לצאת מביתם עוד קודם לכן – מה שלא יאפשר להם להתפלל תפילת שחרית לפני יציאתם לעבודה.

ומה אומר החוק? סעיף 20 (ד) לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי: "עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו; זמן התפילה ייקבע במקום העבודה בהתאם לצורכי העבודה ואילוציה, ובהתחשב בדרישות דתו של העובד". סעיף 1 לאותו חוק קובע כי 'שעות עבודה' פירושו - הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסמכות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר, ולרבות הפסקות לפי סעיף 20א (א) חוץ מהפסקות על פי סעיף 20;

מכאן שזמן התפילה הנקבע בסעיף 20 לחוק אינו חלק משעות העבודה - אף שהעובד זכאי להתפלל במהלך יום עובדתו, הוא לא יקבל שכר מהמעביד על זמן התפילה.

ראש מכון כת"ר, הרב שלמה אישון, מסכם: "קיימת פגיעה ברורה בעובדים המשכימים קום למקום עבודתם ואשר עלולים להיתקל בקושי בכל הנוגע לתפילת שחרית. על כן המלצת מכון כת"ר הינה שבמקביל להארכת שעון הקיץ, תחוקק הכנסת חוק הקובע כי עובד הנדרש לצאת מביתו למקום עבודתו בטווח של פחות מארבעים דקות מזמן טלית ותפילין, יתאפשר לו להתפלל שחרית במקום עבודתו בלא ששכרו יפגע".