בלגיה
בלגיהרויטרס

איש הנטורי קרתא ממשיך לנשוף בעורפה של הקהילה החסידית בבלגיה.

לאחר מאבק עיקש, הצליח איש הנטורי קרתא, משה אריה פרידמן, באמצעות בית המשפט העליון להפוך את פסיקת בית המשפט המקומי שצידד בעמדת החסידים והורה על הוצאת ילדיו ממוסדותיהם.

על פי הפסיקה הנוכחית, המוסדות החרדיים המקומיים יחויבו להכניס את ילדיו לבתי הספר המקומיים לפי בחירת משה אריה פרידמן. בפסיקתו קובע בית המשפט כי על תלמוד התורה המרכזי באנטוורפן "יסודי התורה" לקבל את ילדי פרידמן ללימודים וכפי שהוא נוהג כלפי שאר בני הקהילה המקומית.

לפני כחצי שנה שני בניו של איש הנטורי קרתא, משה אריה פרידמן, שולבו בבית הספר לבנות, 'בנות ירושלים' של חסידות בעלזא באנטוורפן שבבלגיה, זאת לאור פסיקת בית משפט מקומי באנטוורפן שבבלגיה לפיה מוסדות אשר מתוקצבים מהמדינה מחויבים לקלוט בין שורותיהם כל ילד ללא הבדלי דת ומין. בשל כך הוכרח בית הספר לבנות 'בנות ירושלים' לקלוט את בניו של איש הנטורי קרתא, משה אריה פרידמן מוינה.

מאוחר יותר הפסיד פרידמן בבית המשפט המקומי לחסידי בעלזא אך בתגובה עתר לבית המשפט העליון, וכאמור, שם ניצח.

פרידמן, שהיגר באחרונה מוינה לאנטוורפן, נתקל בעוינות מצידם של המקומיים החרדיים שלא ראו בעין יפה את השתקעותו בקרבתם, זאת בשל פעילותו הפרובוקטיבית האנטי ציונית באיראן ובמקומות נוספים בעולם יחד עם עמיתיו לתנועה הקיצונית. במסגרת ההיבדלות ממנו הם סרבו לקלוט את ילדיו של פרידמן במוסדות הלימוד לבנים.