משרד החינוך: הבגרות במתמטיקה היתה קשה מידי

משרד החינוך מודה כי בחינת הבגרות במקצוע המתמטיקה השנה היתה קשה מהרגיל. הבודקים יבחרו את התשובות הטובות ויעניקו פקטור.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט"ז בתמוז תשע"ג

בגרות. אילוסטרציה.
בגרות. אילוסטרציה.
פלאש 90

מנכ"לית משרד החינוך, דלית שטאובר, הציגה את ממצאי צוות הבדיקה, אשר בחן את הבגרות במתמטיקה 5 יחידות לימוד במועד קיץ תשע"ג, עליה הובעה תרעומת קשה מצד תלמידים ומורים.

כזכור, בעקבות הבחינה האחרונה במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד, עלו תלונות רבות וחריגות בהיקפן, מצד מורים למקצוע ומצד תלמידים, אשר ניגשו לבחינה ברמה המוגברת. כמו כן, עלו טענות רבות באשר לאי ההתאמה שבין החומר, אשר נלמד בבית הספר לבין השאלות אשר הופיעו בבחינה.

במשרד החינוך אמרו, כי הם טעו ביחס לדרגת הקושי של הבחינה וציינו, כי הבחינה היתה קשה מהרגיל, ולכן ממוצע הציונים של כלל הנבחנים היה נמוך מהמקובל. עוד מעלים ממצאי הבדיקה, כי הבחינה אופיינה בעומס רב של שאלות, שלא הותאמו להיקף הזמן, אשר ניתן לתלמידים לצורך מתן הפתרונות. 

"זה לא שבחינת הבגרות ב- 5 יחידות לימוד צריכה להיות "קלה" או "חוויה". בחינת בגרות ב- 5 יחידות לימוד היא אתגר הדורש מאמץ. אבל למדנו. הסקנו מסקנות, בחנו את הסיבות וביקשנו לתקן את הנדרש מהשורש. דאגנו לתלמידים של היום ולתלמידים של מחר", אומרים במשרד.

מנכ"לית המשרד בחנה את השלכות העומק של הבחינה ב- 3 מישורים:

1. ציון הבחינה של תלמידי תשע"ג 2013 – 5 יחידות לימוד מתמטיקה (שאלונים 806 ו- 807)

2. השינויים הנדרשים בתכנית הלימודים ובתכנית ההבחנות במתמטיקה

3. המנכ"לית תבדוק את כל כללי כתיבת בחינת הבגרות ותקבע  קריטריונים חדשים לכתיבת בחינות בגרות בכל תחומי הדעת ובכלל זה במתמטיקה.

בנוגע לבחינת הבגרות הנוכחית נקבע, כי בשאלון 806 תבחרנה 4 התשובות הטובות ביותר מתוך 6 השאלות, וכן יתווסף מקדם של 9 נקודות לכל ציון בחינה. לפני שינוי זה נדרשו התלמידים להשיב על 6 מתוך 9 שאלות. בנוסף, בשאלון 807 תבחרנה שתי התשובות הטובות ביותר מתוך ה- 3, וכן יתווסף ציון של 4 נקודות לכל תלמיד. לפני שינוי זה נדרשו התלמידים להשיב על 3 מתוך 5 שאלות.

שני מהלכים אלה יביאו את ממוצע הבחינה הזו לממוצע הרב שנתי כפי שהיה בעבר. ציוני התלמידים של מועד א' יתפרסמו בסוף החודש הנוכחי (יוני 2013) כדי שהתלמידים יוכלו להחליט מבעוד מועד האם לגשת לבחינה של מועד ב'.

בכל הנוגע לתכנית הלימודים נקבע, כי המשרד ייבחן מחדש את תכנית הלימודים במתמטיקה 5 יחידות לימוד ויתאימה  לשעות הלימוד הניתנות למקצוע. המשרד יגבש מסמך הלימה שיפורסם טרם פתיחת שנת הלימודים תשע"ד. בנוסף, תגובש תכנית השתלמות מורים, אשר תותאם לשינויים (מבחינת דרכי הוראה, היקף החומר ודרכי הבחנות) כדי להטמיע את התכנית המתוקנת במיטבה.

בנוגע לתהליך ההבחנות נקבע, כי לקראת הבחינות הבאות, יותאמו מספר השאלות להיקף הזמן אשר יועמד לרשות התלמידים.

עוד נקבע, כי המבחן במתמטיקה ייכתב על פי מחוון מוגדר אשר יכלול פירוט רב יותר אודות אופי השאלות. בהתאם לזאת, יוקם צוות היגוי מקצועי שיפתח מפרט מקצועי לכתיבת המבחן במתמטיקה. בניית המפרט תסתיים לפני התחלת כתיבת הבחינה . המפרט יתייחס למבנה המבחן, מורכבות השאלות, רמת המלל, התפלגות רמות הקושי, רמות החשיבה המצורפות, המשקל היחסי שניתן לכל אחד מהגורמים.

בנוסף, ישקל מחדש מבנה צוות הכותבים שלה המבחן,יקבעו נקודות היוועצות כחלק מתהליך הבנייה של המבחן ותהליך פיתוח הבחינה יתבצע באופן אינטראקטיבי הכולל סבבים של משוב - תיקון-משוב בין צוות הכתיבה לוועדת ההיגוי.

צוות המורים הפותרים/בודקים במהלך כתיבת המבחן יעבדו על פי טופס מוגדר ומובנה, שיתייחס לזמן הנדרש לפתרון כל שאלה, לרמת הקושי, למורכבות, להתרשמות הכללים וכו'.

צוות הכתיבה יכין 3 שאלוני בחינה באותה רמת קושי לגביהם תערך הגרלה. האחד יונגש למורים ולתלמידים במהלך חודש מרץ כדגם. השני יהיה השאלון של מועד א' והשלישי של מועד ב'.

בנוסף לאמור, תבדוק המנכ"לית  את כל כללי כתיבת בחינות הבגרות ותקבע  קריטריונים חדשים לכתיבת בחינות בגרות בכל תחומי הדעת.