הרב שטיינמן
הרב שטיינמןפלאש 90

אלפי חוגגים ציינו אמש (ראשון) בבנייני האומה בירושלים את סיום מסכת 'עירובין' ותחילת לימוד מסכת 'פסחים' במסגרת לימוד 'הדף היומי'.

בצד סיום המסכת העלו המשתתפים זיכרונות על הרב אלישיב זצ"ל שבסוף השבוע הנוכחי יחול יום השנה הראשון להסתלקותו.

במהלך הטכס, בו השתתפו עשרות רבנים וגודלי תורה מכל קצות הקשת החרדית, נאם מנהיג הפלג הליטאי הרב שטיינמן בנושא חשיבות לימוד התורה והדגיש את חיוניותה.

"הקב"ה עשה שהתורה היא החיים של האדם, חס ושלום בלי תורה אין קיום לעולם ומכיון שאין בכח כל אחד ללמוד כל היום הקב"ה עשה שאחד יכול ללמוד והשני יחזיק אותו. צריך לדעת שכל החיים של האדם הוא תורה, אין כלל ישראל ואין עולם בלי תורה. כל הבריאה כולה בנויה על התורה", אמר הרב שטיינמן.

את דבריו הרב חתם בברכה "שנוכל להרבות בתורה ויראת שמים, שנזכה בכל טוב, והעיקר שנזכה למצב של ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים ונזכה לגאולה אמיתית במהרה בימנו אמן".