"לישראל אחריות לכל העם היהודי"

 

ראשי "המכון למדיניות העם היהודי", דניס רוס, סטוארט אייזנשטאט, אבינועם בר יוסף ועינת וילף, מסרו אתמול (ראשון) לממשלה הערכה שנתית שגובשה על ידי המכון, לשנים 2013-2014.בסקירתם התייחסו הדוברים, בין השאר, לאתגרים העומדים בפני מדינת ישראל נוכח השינויים המתחוללים באזורנו וכן לנוכח השינויים המתחוללים בזירה הבינלאומית.הדוברים עמדו גם על הצורך להתמודד עם השינויים הדמוגרפיים בארה"ב אשר בעטיים מתגברת השפעתם של מרכיבי אוכלוסייה ואליטות חדשות שאין להם מסורת של תמיכה בישראל. כן נמסר על השינויים החלים בקהילות היהודיות בארה"ב ובאירופה ועל התרופפות היחס של קהלים יהודיים למדינת ישראל והצורך לחזק מימד זה.בנוסף עמדו הדוברים על הצורך להעמיד משאבים ולפתח כלים לעיצוב מדיניות ישראלית לנוכח השינויים העוברים על אזורנו, על המערכת הבינלאומית ולנוכח הצורך בהגברת המאמץ לשמר הקשר עם יהודי התפוצות.הודגש במיוחד הצורך לפתח כלים להגברת המאמץ לשימור מעמדה של ישראל ברחבי העולם, לרבות בקהילות היהודיות ולהיאבק במהלכים לדה-לגיטימציה של ישראל ולחרם נגד ישראל.ראש הממשלה סיכם את הדיון ואמר: "הדה-לגיטימציה הינו תופעה חמורה ביותר. מדובר במערכת ההסתה המנוהלת נגד ישראל והעם היהודי במטרה לערער על עצם קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי ועל זכותה להגן על עצמה מפני אויביה. לצערנו, מדובר בגל, שבשנים האחרונות הולך ומתגבר."לאורך תקופה ארוכה נעשים מאמצים רבים, הן על ידי ממשלת ישראל והן על ידי ארגונים בישראל ובעולם, כדי להתמודד עם התופעה. אולם, כדי להביא למיטוב (אופטימיזציה) המאמצים יש לשפר התיאום בין הגופים השונים הפועלים בתחום באמצעות תכנית פעולה כוללת"."אני רוצה להודות למכון למדיניות העם היהודי ולראשי המכון, סטוארט אייזנשטאט, דניס רוס ואבינועם בר יוסף, על פעילותם הענפה והמבורכת בעניין זה. לאור הנתונים שהציגו אנשי המכון בסקירתם הטלתי על המשרד לנושאים אסטרטגיים את האחריות הכוללת למאבק בדה-לגיטמציה, לרבות תיאום המאמצים עם הארגונים בישראל ובעולם להתמודדות עם התופעה המכוונת נגד ישראל והעם היהודי. במסגרת תפקידו, המשרד לנושאים אסטרטגיים יקים וירכז מטה מקצועי למאבק בדה-לגיטימציה. אנו נדאג שיועמדו לרשות המשרד הסמכויות והכלים הדרושים למילוי משימה חשובה זו. המשרד לנושאים אסטרטגיים יהיה אמון על פיתוח אסטרטגיה ודרכים למאבק בדה-לגיטימציה ויפעל ליישומם."