חדשים ומחודשים, והעיקר יקרים. ספרי הלימוד
חדשים ומחודשים, והעיקר יקרים. ספרי הלימודפלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון – חובת השאלת ספרי לימוד), התשע"ג-2013 שהגיש ח"כ עמרם מצנע (התנועה) וקבוצת ח"כים.

החוק קובע כיום כי כל בית ספר רשאי להיכלל בתכנית השאלת ספרי הלימוד, בתנאי שלמעלה מ-60% מהורי התלמידים הסכימו להשתתף בתכנית.

מוצע לקבוע כי כל בית ספר יהיה חייב להפעיל תכנית השאלת ספרי לימוד ללא התניה באישור ההורים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "העובדה שהצטרפות בתי ספר לתכנית זו היא רשות ולא חובה, מעכבת בתי ספר רבים מלבסס אותה ברמת הפרקטיקה. החובה לקיים מפעל של השאלת הספרים תשיג מספר מטרות: ראשית, כל הספרים שיילמדו בבתי הספר יהיו ספרים מאושרים על ידי המשרד (כיום באין אכיפה הנושא פרוץ). שנית, כל תלמיד יזכה למלוא הספרים ללא הבדל ברקע וביכולת הסוציו-אקונומית של הוריו. בנוסף, מהדורות הספרים לא יוחלפו מדי שנה, וההורים לא יאלצו לשלם שוב ושוב עבור ספרים בתדירות גבוהה ושלא לצורך. כך, ייחסכו כספים רבים מההוצאות המוטלות על ההורים".

שר החינוך, הרב שי פירון, תמך בהצעה ואמר כי הוא מקווה כי בעתיד הספרים יהיו דיגיטליים אבל כרגע הצעת החוק תחסוך אלפי שקלים למשפחה.

69 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה טרומית ולא היו מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת החינוך התרבות והספורט להכנתה לקריאה ראשונה.