המדינה לבג"ץ: אושרו 4 רכישות קרקע בעמונה

המדינה העבירה לשופטי בג"ץ במעטפה סגורה את פרטי הרכישות השונות שבוצעו ואושרו בישוב עמונה, זאת ע"פ החלקות השונות.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ב בתמוז תשע"ג

עמונה
עמונה
פלאש90

המדינה העבירה לשופטי בג"ץ במעטפה סגורה את פרטיהן של 4 רכישות קרקע בישוב עמונה, רכישות אשר אושרו לאחרונה ואשר נרשמו כחוק בספרי רישום המקרקעין ע"ש הקונים.

מדובר ברכישה של רבע מחלקה אחת, שמינית מחלקה שניה, שליש מחלקה שלישית וכמחצית מחלקה רביעית. כל הרכישות הן ב"מושע" כלומר חלק בלתי מסוים מתוך החלקה. המדינה מסרה כי החברה הקונה הגיש תביעה לפירוק השיתוף בחלקות הללו אולם בית המשפט הוציא צו איסור פרסום על פרטי התביעה.

בנוסף הודיעה המדינה, כי לאחרונה הגיעה לידיעתה רכישה של חלקה נוספת בישוב עמונה, מתוכה נרכשו 40 אחוזים מהזכויות, וכי רכישה זו עדיין נבדקת וטרם אושרה.

בהודעתה מציינת המדינה, כי המידע המלא אודות הרכישות נמסר לשופטים במעטפה סגורה על מנת להגן על חייהם של המוכרים ובין השאר משום שמרשם המקרקעין ביו"ש הוא חסוי בניגוד למרשם המקרקעין במדינת ישראל

המדינה לא בקשה בשלב זה משופטי בג"ץ לעכב את פינוי הישוב, אולם ביקשה להגיש הודעה משלימה בתאריך 4 ליולי 2013, 11 יום לפני המועד האחרון אותו נקבו שופטי בג"ץ לפינוי הישוב.